Kleje hot-melt

Termotopliwe kleje posiadają wiele zalet, wykonane nimi połączenia są niewrażliwe na działanie wody i wilgoci. Gwarantują szybkość i łatwość łączenia. Są odpowiedzią na redukcję emisji lotnych związków organicznych, dzięki czemu nie posiadają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Polwax S.A. oferuje szeroki asortyment klejów termotopliwych typu HOT-MELT. Wysoka i powtarzalna jakość, stabilne właściwości użytkowe pozwalają na łączenie metalu, szkła, papieru tworząc niewrażliwe i odporne na działanie wody połączenia. Jako bezpośredni producent oferujemy produkty, które po stopieniu i rozgrzaniu są cieczami, łatwo zwilżającymi klejone powierzchnie. Wraz ze spadkiem temperatury szybko tężeją, tworząc spoinę trwale łączącą ze sobą klejone powierzchnie. Kleje Hot Melt w przeciwieństwie do popularnych zamienników rozpuszczalnikowych, nie wydzielają szkodliwych, lotnych związków organicznych podczas wysychania, są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Wyeliminowanie z procesu lotnych rozpuszczalników skraca czas niezbędny do wytworzenia trwałej spoiny. W przypadku używania wosku topliwego, ALPACKWAX-u czy TERMOWAX-u wymagane jest jedynie ochłodzenie połączenia do temperatury, w której nastąpi zestalenie kleju. Powstałe w ten sposób połączenia charakteryzują się wysoką wytrzymałością i trwałością. Zastosowanie w procesie technologicznym oferowanych produktów nie wymaga dodatkowych urządzeń (suszarki, piece) służących do odparowywania rozpuszczalnika, niezbędnych w procesach wykorzystujących kleje rozpuszczalnikowe.

Karty Charakterystyki

Warunki Techniczne

Kleje hot-melt