O nas

Polwax S.A. to największy w Polsce i jeden z europejskich liderów rynku parafinowego, producent i dystrybutor rafinowanych i odwanianych parafin, wosków oraz produktów komponowanych na bazie parafin.

Spółka rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2012 roku, ale jej początki sięgają roku 1999. Przez ponad 20 lat, dzięki wysokiej i stabilnej jakości wyrobów, zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta, jak również własnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu, Polwax S.A. osiągnął ugruntowaną pozycję w wielu segmentach gospodarki.

Firma systematycznie dokonuje zmian w portfolio asortymentowym, coraz bardziej kładąc nacisk na rozwój produktów przeznaczonych dla przemysłu, w tym m.in. produktów z sektora nawozów sztucznych, produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w procesach produkcji i pakowania artykułów spożywczych, emulsji i wosków dla przemysłu drzewnego i meblarskiego, a także środków zabezpieczania roślin czy specyfików dla przemysłu gumowego.

Spółka stawia na rozwój nowoczesnych specyfików parafinowych dla przemysłu, jednocześnie nie zapominając o znaczeniu rynku świecowo-zniczowego. Dlatego od wielu lat w Zakładzie Produkcji Świec i Zniczy zlokalizowanym w Czechowicach-Dziedzicach produkowane są znicze oraz świece wolnostojące, jak również zalewane w pojemnikach o różnych kształtach, rozmiarach i kolorach.

Polwax S.A. jest firmą, która myśli ekologicznie i troszczy się o środowisko. Wszystkie instalacje oraz procesy produkcyjne w sposób bezpieczny oddziałują na środowisko. Dzięki dostępowi do własnych laboratoriów firma gwarantuje produkcję dobrych jakościowo i bezpiecznych dla odbiorców towarów.

Wizja i misja

To, co wyróżnia Polwax S.A. na rynku parafin to m.in. polski rodowód, innowacyjność, profesjonalizm oraz gotowość do zmian i ciągłego rozwoju. Działania Spółki kierowane są w taki sposób, aby firma stała się liderem innowacyjnych przemysłowych specyfików parafinowych.

Misja firmy Polwax S.A. to nieustanne rozwijanie portfolio o innowacyjne produkty parafinowe oraz utrzymanie stabilnej jakościowo oferty. Dzięki nieustannym inwestycjom w nowe technologie i rozwiązania, Spółka konsekwentnie realizuje potrzeby Klientów. Jednocześnie dąży do zapewnienia bezpieczeństwa i satysfakcji pracowników oraz troszczy się o środowisko naturalne.

Zintegrowany System Zarządzania

Wdrożony w POLWAX S.A. Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swoim zakresem wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością, zapewniający zdolność do dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta
  • PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego, którego głównym zadaniem jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska, z zapobieganiem i łagodzeniem niekorzystnego wpływu działalności Spółki na środowisko
  • PN-ISO 45001:2018-06 – Systemy zarządzania BHP, zapewniający podejmowanie stałych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, zapobiegania incydentom, w tym wypadkom i chorobom zawodowym
  • PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagania dotyczące działalności laboratoriów, które potwierdzają kompetencje w zakresie realizowanych pomiarów, badań oraz wzorcowań. Zapewniają jednolite standardy działań

Władze spółki

Zarząd
Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
Jarosław Świć Członek Zarządu

Dariusz Szlęzak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w której zdobył tytuł magistra ekonomii (rok ukończenia 1995). W 2003 ukończył studia MBA na University of Central Lancashire i LSB Lublin. Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Wziął udział w cyklu kursów specjalistycznych realizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie z dziedziny nowoczesnego zarządzania marketingowego, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem oraz z obszaru specjalistycznych technik reklamowych i promocyjnych.

W latach 2013-2022 Dyrektor Zarządzający, Członek Rady Dyrektorów w firmie Devorex EAD w Bułgarii, a także Prezes Zarządu spółki zależnej Devorex Distrubucion RO w Rumunii.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku sprawując funkcje kierownicze w działach sprzedaży oraz marketingu firm produkcyjnych z branży spożywczej, budowlanej oraz doradczej. Od 2000 do 2008 roku zajmował stanowiska Dyrektora Handlowego i Kierownika Działu Zakupów, a także pełnił funkcję Prokurenta w spółce Gamrat S.A. W 2009 roku pracował jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Handlowy w spółce Chemifarb S.A. w Rzeszowie, a następnie Dyrektor ds. Sprzedaży Wykładzin w spółce Lentex S.A. W roku 2010 objął stanowisko Dyrektora Handlowo – Produkcyjnego, Członka Zarządu w spółce Huta Batory Sp. z o.o., a w 2011 roku ponownie związał swoje życie zawodowe z firmą Gamrat S.A., w której pracował jako Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy, Szef Sprzedaży. W latach 2012 – 2013 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A., a następnie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Operacyjnego w firmie Kwarcsystem Sp. z o.o. Od 2019 do 2020 roku zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu w spółce Gamrat S.A.

W latach 2012 – 2013 był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Papierniczych „Solali” S.A. w Żywcu.

Jarosław Świć jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej (rok ukończenia 1991). W 1994 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Bankowość i Finansowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w 2003 roku studia kształtowania umiejętności menadżerskich w Harvard Business School Publishing & Canadian International Management Institute. Posiada uprawnienia dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Swoja karierę zawodową rozpoczął w Banku Zachodnim WBK S.A. oddział w Katowicach, w którym pracował w latach 1992 – 1996 jako Główny Specjalista w Dziale Kredytów. Następnie w latach 1996 – 2017 zajmował stanowisko Dyrektora Pionu Finansów Ekonomiki i Rachunkowości, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w spółce Weglokoks S.A. w Katowicach. W okresie od 2018 do 2020 roku był zatrudniony w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w Katowicach. na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno – Pracowniczego Oddziału Spółki.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych, w tym jako członek zarządu i członek wielu rad nadzorczych spółek kapitałowych związanych z bankowością, infrastrukturą lotniczą, energetyką, handlem.

Rada nadzorcza
Wojciech Hoffmann Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Syzdek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Wydmański Członek Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski Członek Rady Nadzorczej
Adam Łanoszka Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Hoffmann jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Romańskiej. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży oraz komunikacji.

Wojciech Hoffmann od 2011 do grudnia 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Spółki „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu, od grudnia 2021 roku pełni funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Inwestycji Strategicznych w „Lentex” S.A.

Doświadczenie zawodowe początkowo zdobywał w firmie Intermarche, w której w latach 1995 – 1999 realizował swoją ścieżkę kariery od tłumacza do Dyrektora Handlowego. Następnie w latach 1999 – 2005 pracował w spółce Castorama Polska, w której zajmował stanowiska: Dyrektora Hipermarketu, Dyrektora Regionalnego, Szefa Projektu Brico-Depot oraz pełnił funkcję Członka Rady Dyrektorów. W latach 2005 – 2009 związał się z firmą Epicentr w Kijowie, w której pracował na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Handlu i Funkcjonowania Sieci oraz jako Członek Rady Dyrektorów.

W latach 2009 – 2017 prowadził własną firmę pod nazwą Consulting WH Wojciech Hoffmann realizując usługi doradztwa na skalę międzynarodową w obszarach doskonalenia konceptu hipermarketów budowlanych i tworzenia sieci sklepów, weryfikacji kadry kierowniczej, oceny i rozwoju gamy produktów.

Posiada duże doświadczenie w pełnieniu funkcji w Radach Nadzorczych, m.in. w spółce „Baltic Wood” S.A. z siedzibą w Jaśle, spółce „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle, spółce Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze oraz spółce Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gamrat S.A. ( wcześniej członkiem Rady Nadzorczej od października 2021r).

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Wojciech Hoffmann spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej o których mowa w zasadzie 2.3 zawartej w dokumencie dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Zbigniew Syzdek jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek: Ekonomia. Ukończył kursy dla dyrektorów finansowych, w zakresie kontrolingu oraz liczne kursy i szkolenia z obszaru rachunkowości i podatków. Posiada również uprawnienia wynikające z egzaminu państwowego dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Zbigniew Syzdek od 2012 roku pełni funkcję Głównego Księgowego w spółce Gamrat S.A., w latach 2019 -2021 był również jej Członkiem Zarządu, obecnie pracuje na stanowisku Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy.

Od początku swojej działalności zawodowej związany jest z firmą Gamrat S.A., w której kolejno pracował na stanowiskach: w latach 1994 – 1998 oraz 2004 – 2006 jako Specjalista Księgowy, w latach 1999 – 2004 jako Specjalista ds. Zarządzania Finansami, w latach 2006 – 2012 jako Zastępca Głównego Księgowego.

Posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji w Radach Nadzorczych: w latach 2005 – 2011 był Członkiem Rady Nadzorczej spółki Solgam Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, w latach 2009 – 2012 był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle, w latach 2012 – 2015 był Członkiem Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Zbigniew Syzdek spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej o których mowa w zasadzie 2.3 zawartej w dokumencie dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Krzysztof Wydmański zdobywał wykształcenie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem (1996).

Krzysztof Wydmański od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Firmie Handlowo – Usługowej Leszek Sobik – Grupa Unia Handlowa oraz od 2018 roku jest Członkiem Zarządu Fabryki Pił i Narzędzi WAPIENICA.

Od początku swojej kariery zawodowej i przez kolejne lata związany był z handlem – w latach 1994 – 1995 pracował jako przedstawiciel handlowy w firmie Kongres S.C. (dealer Pepsico), w latach 1996 – 1997 w Colgate Palmolive Poland Sp. z o.o., a następnie jako Area Sales Manager od 1997 do 1999 roku. W okresie od 1999 do 2003 roku zajmował stanowisko District Managera w Kompanii Piwowarskiej S.A. Tyskie Browary Książęce. Od 2003 do 2004 roku pracował w firmie Brauunion Polska Sp. z o.o. jako Sales Manager oraz Depo Manager, a w latach 2004 – 2005 jako Krajowy Kierownik Sprzedaży (Ukraina) w firmie Reporter Sp. z o.o. W kolejnych latach związał swoją karierę zawodową z firmą MPT Łakoć, w której w latach 2006 – 2008 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego, a następnie w latach 2008 – 2014 zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w firmie MPT Łakoć Grupa MPT Sp. z o.o.

Od 2017 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej w firmie „Lentex S.A.” z siedzibą w Lublińcu, która jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Krzysztof Wydmański spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej o których mowa w zasadzie 2.3. zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021.

Jest członkiem Komitetu Audytu. Posiada częściową wiedzę w zakresie branży w której działa Spółka.

Michał Wnorowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Menedżerski-Zarządzanie i Marketing oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie dla pracowników Grupy PZU z zakresu ubezpieczeń i zarządzania.

Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w całej Grupie PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych, a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi (2005 – 2011).

Karierę zawodową zdobywał m.in.: (i) w PZU S.A. – Biuro Inwestycji Finansowych jako analityk rynku papierów dłużnych, (ii) w Fidea Management Sp. z o.o. – firma zarządzająca NFI Foksal S.A. jako analityk finansowy w pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego, (iii) w PZU S.A. – Biuro Inwestycji Finansowych jako Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Akcji.

Michał Wnorowski jest ekspertem w dziedzinie corporate governance. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości, zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz nadzoru nad procesami fuzji i przejęć. Jest Członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Obecnie jest niezależnym członkiem rad nadzorczych oraz członkiem komitetów audytu spółek giełdowych: PKP Cargo, Alumetal, Medicalgorithmics. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Arteria, Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura Kraków, ARM Property.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce, Pan Michał Wnorowski spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie 2.3 zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Adam Łanoszka jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na którym uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku Finanse i Bankowość (rok ukończenia 1999). Ukończył także na tej samej uczelni w 2004 roku studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy w ASO (nr 93/2011) wydany w 2011 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Certyfikat Ministerstwa Finansów (nr 8562/2004) uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Adam Łanoszka rozpoczął swoją karierę w segmencie finansowym w Telekomunikacji Polska S.A., w której przez 10 lat był zatrudniony na samodzielnym stanowisku głównego planisty finansowego, będąc odpowiedzialny za płynność finansową spółki. Zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z instytucjami rynku finansowego: w latach 2010 – 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Domu Inwestycyjnym Taurus Sp. z o.o., pełnił również w latach 2012 – 2013 funkcję Prezesa Zarządu RUNICOM Corporate Finanse Sp. z o.o. oraz w tym samym okresie czasu funkcję Prezesa Zarządu Venturion Investment Fund S.A. W latach 2008 – 2010 doradzał Zarządowi InvestConGroup S.A., notowanej na GPW grupie kapitałowej, której zakres działalności obejmuje m.in. obszar inwestycji oraz doradztwa finansowego. Od marca 2022 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Prymus S.A.

Adam Łanoszka pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Invest Consulting S.A a także funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Prymus S.A. od 2013 roku do lutego 2022. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Mr Hamburger S.A. (od 2014 roku), Gamrat S.A. (od 2018 roku) i aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z rynkiem kapitałowych.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Adam Łanoszka nie spełnia kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej o których mowa w zasadzie 2.3. zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.