Dla przemysłu spożywczego

Parafina znajduje swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Między innymi jest jednym z głównych składników wosków przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Produkty te wytwarzane są zgodnie z obowiązującym w spółce Kodeksem GMP (Good Manufacturing Practice) z elementami Dobrej Praktyki Higienicznej.

Jednym z wymogów GMP są również badania kontrolne z zakresu czystości i zawartości substancji w wyrobach. Dodatkowo bardzo ważne jest stosowania odpowiednich barwników spożywczych podczas produkcji wosków do kontaktu z żywnością – szczególnie do serów. Barwniki te muszą znajdować się na liście dopuszczonych do stosowania w środkach spożywczych barwników, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (wraz z późniejszymi zmianami).

Produkty tej grupy przechodzą regularne badania kontrolne sprawdzające zawartość metali ciężkich oraz badania zawartości WWA i substancji kancerogennych. Dodatkowo produkty są badane pod kątem zgodności z normami jakościowymi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA (ang. Food and Drug Administration).

Nazwa produktu
Opis produktu
Pliki do pobrania
Alpackwax G

Stosowany jako wosk do usuwania piór drobiu szczególnie trudnego w odpierzaniu, jak np. gęsi i kaczki. Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością

Wosk Droma

Stosowany w przemyśle drobiarskim jako środek do oczyszczania tuszek drobiowych z upierzenia. Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością

Deklaracja zgodności

Wosk Droma T

Stosowany w przemyśle drobiarskim jako środek do oczyszczania tuszek drobiowych z upierzenia. Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością

Wosk Droma Plus

Stosowany w przemyśle drobiarskim jako środek do oczyszczania tuszek drobiowych z upierzenia. Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością

Deklaracja zgodności

Wosk plastyczny czerwony

Stosowany w przemyśle mleczarskim do powlekania serów podpuszczkowych dojrzewających. Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością

Deklaracja zgodności

Wosk plastyczny S

Stosowany w przemyśle mleczarskim do powlekania serów podpuszczkowych dojrzewających. Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością

Deklaracja zgodności

Wosk plastyczny zielony

Stosowany w przemyśle mleczarskim do powlekania serów podpuszczkowych dojrzewających. Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością