Projekt INNOLOT

 

Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa.

Budżet programu wynosi 500 mln PLN z czego udział stowarzyszeń w budżecie wynosi 40% natomiast pozostała część finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków PO IG. Adresatami programu są konsorcja naukowe, których liderami będą przedsiębiorcy odpowiedzialni za uzyskanie demonstratorów technologii określonych w aneksie do porozumienia. Program będzie realizowany w latach 2013 – 2018.

 

Nazwa projektu: „Zaawansowane technologie odlewnicze” (INNOCAST)

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOLOT.

W ramach krajowego programu INNOLOT Spółka POLWAX uczestniczy w realizacji projektu o pt.:  „Zaawansowane technologie odlewnicze” (projekt INNOCAST) i odpowiada za zadanie nr 3 – Opracowanie i wytworzenie wysokojakościowych „twardych” wosków odlewniczych. Woski te będą zastosowane do odlewania łopatek wirnika innowacyjnego silnika lotniczego.