Dla przemysłu nawozów sztucznych

Podczas procesu produkcji, przechowywania, transportu i aplikacji stałych nawozów sztucznych pojawia się problem ze zbrylaniem produktów. Aby zapobiec tendencji do aglomeracji cząstek nawozu i powstawaniu brył, niezbędne jest zastosowanie preparatów kondycjonujących o charakterze hydrofobowym i zdolnych jednocześnie do przylegania do powierzchni granul nawozu.

Antyzbrylacze produkowane przez firmę Polwax S.A., dzięki starannie opracowanym recepturom, zabezpieczają, impregnują powierzchnię granul nawozów zapobiegając procesowi zbrylania. Dodatkowo chronią granulki przed kruszeniem, przeciwdziałając pyleniu się nawozu podczas transportu i stosowania. Przedłużają również okres przedostawania się aktywnych składników nawozu do gleby.

Ze względu na różnorodny skład nawozów sztucznych związany zarówno z głównymi składnikami dostarczającymi roślinom azot, siarkę, fosfor jak i składnikami dostarczającymi wapń, magnez, bor i inne pierwiastki, produkcja substancji anty-zbrylających jest „szyta na miarę”. Oznacza to, że dobór formuły i wielkości dawki jest indywidualnie określany dla danego typu nawozu sztucznego.

Nazwa produktu
Opis produktu
Pliki do pobrania
Agrowax

Preparat stosuje się do zabezpieczania granuli nawozów sztucznych typu NP i NPK przed zbrylaniem i pyleniem

Flow Wax 6AT

Preparat stosuje się do zabezpieczania granuli nawozów sztucznych przed zbrylaniem i pyleniem

Granoma Plus

Preparat stosuje się do zabezpieczania granuli nawozów sztucznych przed zbrylaniem i pyleniem

Granoma Super Plus

Preparat stosuje się do zabezpieczania granuli nawozów sztucznych przed zbrylaniem i pyleniem

Granoma

Preparat stosuje się do zabezpieczania granuli nawozów sztucznych przed zbrylaniem i pyleniem

Granwax

Preparat stosuje się do zabezpieczania granuli nawozów sztucznych na bazie siarczanu amonu przed zbrylaniem i pyleniem

Salwax

Preparat stosuje się do zabezpieczania granuli nawozów sztucznych typu saletra i saletrzak przed zbrylaniem i pyleniem

Ranwax

Stosowany jako preparat do pokrywania granul nawozów, celem zapobiegania pyleniu