Projekt BIOSTRATEG

 

Program BIOSTRATEG jest programem strategicznym badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”. Agencją wykonawczą powołaną do realizacji zadań programowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Zakres tematyczny programu obejmuje pięć głównych obszarów problemowych:

1.Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności,

2.Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej,

3.Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa,

4.Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

5.Leśnictwo i przemysł drzewny.

 

Polwax S.A. wraz z pozostałymi członkami konsorcjum naukowo-przemysłowego realizuje zadania z zakresu obszaru problemowego Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności. Konsorcjum obejmuje 8 podmiotów, a liderem konsorcjum jest Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (ICSO) z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Tytuł projektu to „Nowe opakowania z wykorzystaniem surowców odnawialnych i innowacyjnych impregnatów parafinowych”, akronim EKOPOLPAK.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 549 799 PLN, z czego wartość zadań realizowanych przez Polwax S.A. wynosi 3 225 971 PLN.

Czas realizacji projektu wynosi 36 miesięcy