Dla przemysłu motoryzacyjnego

W ofercie obecną są produkty parafinowe przeznaczone do ochrony powierzchni metali przed szkodliwymi warunkami zewnętrznymi powodującymi korozję. Należą do nich: środek do konserwacji, wosk konserwacyjny stosowany głównie do zabezpieczania podwozi samochodowych, jak również różnego typu wazeliny stosowane również jako składnik smarów specjalistycznych.

Kolejnym produktem w tej kategorii jest pasta montażowa do opon używana do smarowania obręczy opon podczas ich montażu na felgach stalowych oraz aluminiowych w celu ułatwienia montażu, zabezpieczenia powierzchni metalu oraz uszczelnienia połączenia opony z felgą.

Wszystkie produkty charakteryzują się różnymi właściwościami, lepkością oraz konsystencją, co pozwala na dopasowanie ich do oczekiwań i wymagań klientów w zależności od planowanego przeznaczenia.

Nazwa produktu
Opis produktu
Pliki do pobrania
Pasta montażowa do opon

Stosowana do smarowania obręczy opon podczas ich montażu na felgach stalowych oraz aluminiowych w celu ułatwienia montażu, zabezpieczenia powierzchni metalu oraz uszczelnienia połączenia opony z felgą

Wosk konserwacyjny

Stosowany głównie do zabezpieczania podwozi samochodowych

Środek do konserwacji

Stosowany do zabezpieczania powierzchni metali przed korozją oraz jako środek smarowy

Wazelina techniczna biała

Stosowana głównie do zabezpieczania powierzchni metali przed korozją, jako składnik smarów specjalistycznych, do smarowania lekko obciążonych łożysk pracujących w temperaturze poniżej 30°C oraz w przemyśle garbarskim

Wazelina techniczna niskotopliwa

Stosowana głównie do zabezpieczania powierzchni metali przed korozją, jako składnik smarów specjalistycznych, do smarowania lekko obciążonych łożysk pracujących w temperaturze poniżej 30°C oraz w przemyśle garbarskim

Wazelina techniczna wysokotopliwa

Stosowana głównie do zabezpieczania powierzchni metali przed korozją, jak również jako składnik smarów specjalistycznych