Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki 25 września 2023

Rada Nadzorcza w dniu 25 września 2023r. odwołała dotychczasowy Zarząd Polwax S.A. i jednocześnie podjęła decyzję o powołaniu Pana Michała Mroza na Prezesa Zarządu.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Relacje Inwestorski pod linkiem: Raport bieżący nr 19/2023 – Polwax S.A. – Relacje Inwestorskie –