Spółka wznowiła prace nad prospektem

Spółka wznowiła prace nad prospektem 21 maja 2020

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną 20 mln 600 tysięcy nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: akcji oferowanych, 20 mln 600 tys. praw do akcji spółki serii E  oraz 10 mln 300  tys. praw poboru akcji spółki serii E  do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Cele planowanej emisji, to przede wszystkim spłata części kredytu inwestycyjnego oraz finansowanie nakładów inwestycyjnych, związanych z reorganizacją obejmującą koncentrację produkcji parafin w Jaśle i przygotowanie majątku w Czechowicach do innych aktywności, poza segmentem parafin – podkreśla Leszek Stokłosa, prezes zarządu.

https://www.wnp.pl/chemia/polwax-wznawia-prace-nad-prospektem,394386.html