Powołano nowy zarząd Spółki

Powołano nowy zarząd Spółki 04 lipca 2020

Rada Nadzorcza w dniu 3 lipca 2020r. odwołała dotychczasowy zarząd Polwax S.A. i jednocześnie podjęła decyzję o powołaniu zarządu spółki w nowym składzie. Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Panu Dariuszowi Szlęzakowi, natomiast Pan Jarosław Świć został powołany na Członka Zarządu spółki.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Relacje Inwestorski pod linkiem:

https://inwestor.polwax.pl/pl/raporty-i-dane/raporty-biezace/rok-2020/756/raport-biezacy-nr-22-2020