Powołanie Członka Zarządu Polwax S.A.

Powołanie Członka Zarządu Polwax S.A. 27 października 2023

Rada Nadzorcza w dniu 26.10.2023r. poinformowała o podjętej uchwale o powołaniu z dniem 15.11.2023r.  w skład Zarządu Spółki Pana Roberta Ruwińskiego i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu Polwax S.A.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Relacje Inwestorski