Polwax zawarł ważną umowę surowcową wartą blisko 30 mln zł

Polwax zawarł ważną umowę surowcową wartą blisko 30 mln zł 03 stycznia 2024

Polwax zawarł z Aramco Fuels Poland umowę zakupu gaczu parafinowego w 2024 roku. Jej wartość, m.in. przy założeniu obecnych poziomów składników wpływających na formułę cenową, szacuje się na 30 mln zł netto.

Zarząd Spółki informuje, że zarówno określone w ramach zawartej Umowy ilości oraz formuła cenowa nabywanych surowców parafinowych są satysfakcjonujące dla Spółki w obszarze zapewnienia jej znaczących potrzeb surowcowych w roku 2024, co będzie miało istotny wpływ na możliwość realizacji kontraktów handlowych w roku 2024. Podpisana umowa obejmuje zapotrzebowanie w roku 2024 na podstawowy surowiec wykorzystywany do produkcji przez Spółkę na szacowanym poziomie 25-30%.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Relacje Inwestorski