Polwax podpisał umowę ze spółką Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.

Polwax podpisał umowę ze spółką Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. 26 listopada 2019

Obejmuje ona doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją prowadzoną pod nazwą: „Dokończenie budowy i uruchomienia instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla spółki POLWAX S.A.” Umowa została podpisana na czas określony z możliwością jej przedłużenia oraz zmiany jej zakresu w zależności od podjętych decyzji dotyczących dalszej realizacji Inwestycji.

Przedmiotem zawartej Umowy jest w szczególności:

 a) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 17 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

 b) pełnienie funkcji Doradcy Technicznego wobec Banku finansującego, tj. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach,

 c) pełnienia funkcji konsultacyjnej dla Spółki w związku ze wszystkimi technicznymi aspektami prowadzonej Inwestycji.

Odstąpienie od poprzedniej umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją Inwestycji oraz rozpoczęcie procedury wyboru nowego Inżyniera Kontraktu Spółka komunikowała raportem 52/2019 z 1 sierpnia 2019 roku.