powrót do listy

Innowacja Roku 2015

Polwax S.A. został laureatem IX edycji konkursu „Innowacje Roku 2015” za Wzmocnienie R&D.

Celem programu jest promocja innowacyjności, nowoczesnych unikalnych i oryginalnych rozwiązań, produktów i usług, nowych lub w istotny sposób zmodyfikowanych, a także projektów o charakterze innowacyjnym.

Patronat nad programem sprawuje Wydział Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Centrum Innowacji FIRE, natomiast organizatorem konkursu jest Redakcja Forum Biznesu.


powrót do listy