Wosk konserwacyjny


Powrót do listy produktów

Wosk otrzymywany z kompozycji olejów mineralnych z gaczami parafinowymi i cerezyną, przeznaczony głównie do zabezpieczania podwozi samochodów. W temp. pokojowej ma postać jednorodnej mieszaniny o mazistej konsystencji, barwie jasnożółtej do ciemnobrązowej i naftowym zapachu. Krzepnięcie następuje w temp. 45-70°C. Produkt jest dostępny w następujących formach: jako ciecz w ogrzewanych zbiornikach magazynowych lub jako ciało stałe w metalowych puszkach o pojemności 5 i 20 l.

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

Składować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, chroniących przed zanieczyszczeniami mechanicznymi i wilgocią, z dala od źródeł ciepła, w temp. maksymalnie 25°C. W stanie ciekłym przechowywać w podgrzewanych do  70-75°C, szczelnie zamkniętych zbiornikach. Okres magazynowania (tzw. Shelf Life) nie może przekraczać 5 lat.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Wosków Emulsji parafinowych

Roman Skóbel
tel.: +48 509 713 447
roman.skobel@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów