Wazelina techniczna - niskotopliwa


Powrót do listy produktów

Produkt wykorzystywany głównie do zabezpieczania powierzchni metali przed korozją, jak również jako składnik smarów specjalistycznych, do smarowania lekko obciążonych łożysk pracujących w temperaturze poniżej 30°C oraz w przemyśle garbarskim. W warunkach pokojowych jest to ciało stałe o naftowym zapachu i barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej. Krzepnięciu ulega przy temp. min. 40°C. Dostępność: w stanie ciekłym luzem w podgrzewanych pojemnikach; w stanie stałym w puszkach metalowych o pojemności 5, 10 i 20 l oraz drumsach o pojemności 200 l lub w pojemnikach plastikowych o pojemności 10 l.

Przechowywanie powinno odbywać się z dala od bezpośredniego działania słońca, w dobrze wentylowanych magazynach i w zamkniętych opakowaniach, chroniących produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych, z dala od źródeł ciepła, w temp. do 25°C. Stan ciekły wymaga zaś szczelnie zamykanych zbiorników z możliwością podgrzania do 70-80°C. Składowanie nie może trwać dłużej niż 5 lat.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Wosków Emulsji parafinowych

Roman Skóbel
tel.: +48 509 713 447
roman.skobel@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów