Wosk kąpiący LWK 68


Powrót do listy produktów

Otrzymywany z kompozycji rafinowanych parafin z odpowiednimi dodatkami wosk kąpiący LKW 68 jest przeznaczony do ręcznego lub maszynowego powlekania świec. W warunkach normalnych jest to ciało stałe o białej barwie i naftowym zapachu. Krzepnie przy temperaturze minimum 65°C. Produkt jest dostępny w stanie ciekłym (w ogrzewanych zbiornikach) lub stałym (w kartonach o masie ok. 20 kg, w formie tafli w 24 kg kartonach i pastylkach w workach polietylenowych o masie do 20 kg).

Wszelkie manipulacje produktem wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach bez użycia narzędzi iskrzących.

Przechowywanie: w stanie ciekłym — szczelnie zamknięte, podgrzewane do 75-80°C zbiorniki; w stanie stałym — zamknięte opakowania, zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem słońca, chroniące produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Magazynować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie dłużej niż 3 lata.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów