Wosk kąpiący LWK 64


Powrót do listy produktów

Wosk kąpiący LWK 64 jest przeznaczony do maszynowego lub ręcznego kąpania świec. W celu uzyskania lepszego pokrycia zaleca się dwukrotne zanurzenie. W temperaturze pokojowej jest białym ciałem stałym o naftowym zapachu. Krzepnięciu ulega w temperaturze 63-68°C. Dostępność: w stanie ciekłym w ogrzewanych zbiornikach; w stanie stałym w kartonach o wadze 20 kg, w formie tafli w kartonach o wadze 24 kg lub na paletach 1000 kg, oraz w formie pastylek w workach polietylenowych 20 kg.

Podczas pracy z produktem należy zapewnić pomieszczeniu dobrą wentylację i unikać narzędzi iskrzących.

Magazynować w chłodnym i suchym pomieszczeniu wyposażonym w instalację

wentylacyjną. Opakowania powinny być zamknięte i umieszczone z dala od bezpośrednich promieni słonecznych oraz źródeł ciepła, w temperaturze niższej niż 40°C. Utrzymanie stanu ciekłego wymaga zaś szczelnie zamkniętych zbiorników z możliwością podgrzania do 75-80°C. Produkt może być przechowywany do 3 lat.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów