INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

POLWAX S.A. w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych i sposobu ich przetwarzania zgodnie z prawem, wyznacza Inspektora Ochrony Danych, do którego zadań należy m.in. udzielanie informacji odnośnie ochrony danych osobowych oraz przyjmowanie wniosków i pytań od osób, których dane POLWAX S.A. przetwarza.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Bartosz Lewandowicz