Laboratorium analityczne produktów naftowych

Laboratorium chemiczne POLWAX S.A. oferują szeroki zakres analiz chemicznych produktów naftowych (benzyny silnikowej, olejów napędowych, opałowych, silnikowych i przemysłowych, smarów, parafiny, asfaltów oraz LPG), olejów roślinnych, wód i ścieków.

Wysoko wykwalifikowany personel o potwierdzonych kompetencjach, stale podnoszący poziom wiedzy i umiejętności sprawia, że nasze laboratoria analityczne umożliwiają elastyczne dostosowanie badań do indywidualnych wymogów Klientów. Laboratoria obejmują dwie lokalizacje – Jasło i Czechowice-Dziedzice, świadcząc usługi przez 7 dni w tygodniu. Posiadają nowoczesną, specjalistyczną aparaturę kontrolno – pomiarową i kompetencje uprawniające do wykonywania badań związanych z monitoringiem: paliw i ścieków na stacjach paliw.

Usługi pobierania i analizy:

  • próbek ze zbiorników i dystrybutorów: benzyny silnikowe, oleje napędowe, LPG oraz FAME;
  • oleju rzepakowego;
  • ścieków i wód podziemnych (piezometry).

Posiadamy certyfikaty

Laboratoria chemiczne produktów naftowych Polwax S.A. posiadają Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

W dniu 20.05.2015 roku, Polskie Centrum Akredytacji dokonało przeniesienia akredytacji nr AB 391 dla Laboratorium Czechowice-Dziedzice i Laboratorium Jasło.

Zintegrowany System Zarządzania oparty jest na normach:

  • PN-EN ISO 9001 System Zarządzania Jakością
  • PN-N 18001 System Zarządzania BHP
  • PN-EN ISO 14001 System Zarządzania środowiskowego
  • PN-EN ISO/IEC 17025 System Zarządzania Jakością Laboratorium

Laboratorium w Czechowicach-Dziedzicach posiada między innymi akredytację na pełen zakres analityczny FAME (Fatty Acid Methyl Esters).

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

LABORATORIUM BADAWCZEGO