Informacje REACH

Rozporządzenie REACH (ang. Registration Evaluation Authorisation of Chemicals) czyli rejestracja, ocena i udzielanie zezwoleń dotyczących substancji chemicznych, jest inicjatywą unijną służącą systematyzacji i uporządkowaniu zasad wprowadzania na rynek substancji chemicznych.
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia REACH z dniem 30 listopada 2010r. firma Polwax S.A. (jako LOTOS Parafiny Sp. z o.o.) dokonała  rejestracji właściwej wszystkich produkowanych substancji.

Dla produktów będących substancjami numery rejestracji zamieszczone są w „Informacjach o substancji, dla której nie jest wymagana Karta Charakterystyki” .

Produkty będące mieszaninami nie podlegają rejestracji według przepisów Rozporządzenia REACH. Dla tych produktów zostały sporządzone Karty Charakterystyki. 

Pismo przewodnie:

Informacje o substancji, dla której nie jest wymagana Karta Charakterystyki:

Bezpośredni Klienci firmy Polwax S.A. proszeni są o przekazanie powyższych  informacji swoim Klientom w celu utrzymania ciągłości przepływu informacji w łańcuchu dostaw.