Zarząd

*

Dominik Tomczyk

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Pan Dominik Tomczyk posiada tytuł MBA warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, ukończone studia podyplomowe w ramach Polsko-Austriackiego Studium Menedżerskiego na WIFI w Wiedniu oraz CEDOZ we Wrocławiu, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku „Organizacja i Logistyka Handlu”.

*

Jacek Stelmach

Wiceprezes Zarządu

Pan Jacek Stelmach jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Automatyki i Informatyki. Posiada ponadto tytuł MBA warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, ukończone studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (Sieci komputerowych i systemów mikroprocesorowych), studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Zarządzanie Projektami) oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych).

*

Piotr Kosiński

Wiceprezes Zarządu

Pan Piotr Kosiński posiada dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Zarządzania), oraz ukończone studia podyplomowe w poznańskiej Wyższej Szkole Bankowej w zakresie Rachunkowości. Posiada ponadto Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

*

Jacek Budzowski

Prokurent

Pan Jacek Budzowski jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo – Hutniczej (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz posiada tytuł MBA z Akademii Leona Koźmińskiego.

*

Dorota Litarowicz-Becla

Prokurent

Pani Dorota Litarowicz –Becla jest absolwentką Politechniki Krakowskiej – wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej. Ponadto ukończyła studia MBA oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu Marketingu a także studia z Zarządzania Projektami