Zarząd

*

Leszek Stokłosa - Dyrektor Naczelny

Prezes Zarządu

Pan Leszek Stokłosa jest Absolwentem Lewis University, Romeoville, USA. Posiada tytuł MBA (Marketing/Finanse) również tej uczelni. Absolwent studiów podyplomowych Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Posiadacz uprawnień do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (certyfikat 1259/2006).

*

Tomasz Nadolski

Wiceprezes Zarządu

Pan Tomasz Nadolski jest Absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył również  studia podyplomowe w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Europejskie Studia Menedżerskie.

 

*

Piotr Kosiński

Wiceprezes Zarządu

Pan Piotr Kosiński posiada dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Zarządzania), oraz ukończone studia podyplomowe w poznańskiej Wyższej Szkole Bankowej w zakresie Rachunkowości. Posiada ponadto Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

*

Dorota Litarowicz-Becla

Prokurent

Pani Dorota Litarowicz –Becla jest absolwentką Politechniki Krakowskiej – wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej. Ponadto ukończyła studia MBA oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu Marketingu a także studia z Zarządzania Projektami

Jacek Matracki

Prokurent

Jacek Matracki jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunku Zootechnika oraz posiada tytuł MBA z Akademii Leona Koźmińskiego, na której również ukończył  Psychologię Biznesu dla menadżerów. Ponadto ukończył podyplomowe Studia Menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim.