Rada Nadzorcza

Tomasz Biel

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Monika Gaszewska

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Zatorski

Członek Rady Nadzorczej

Robert Bednarski

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Domagała

Członek Rady Nadzorczej