Rada Nadzorcza

Wiesław Skwarko

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krystian Pater

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Markowski

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Domagała

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Moczkowski

Członek Rady Nadzorczej