Wydarzenia

Niebawem Polwax S.A.

Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie  przekształcenia spółki Polwax Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną.  Przygotowany…


Posiedzenie Rady Nadzorczej

W dniu 28 lutego 2012r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Polwax Sp.…