Wydarzenia

Ważna data dla akcjonariuszy Polwax S.A.

W dniu 31.07.2019 roku zostaną przydzielone prawa poboru akcji nowej emisji. Zgodnie z raportem nr 38/2019 z dnia 31.05.2019 r.: „jedno prawo poboru do objęcia akcji nowej emisji serii E będzie uprawniać do objęcia dwóch akcji zwykłych na okaziciela serii E”. „Spółka zaoferuje łącznie 20.600.000 (dwadzieścia milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy), tj. maksymalną liczbę akcji serii E”.


Prawo Poboru

Zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 25.03.2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E - przypominamy, że dzień Prawa Poboru akcji nowej emisji przypada na dzień 31 lipca 2019 roku.


Polwax miał wstępnie 4,96 mln zysku netto w I poł. 2019 r.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach spółka przedstawi w raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany 10 września 2019 roku, podano także.


Rolnictwo to ważny rynek dla specyfików parafinowych

Spółka Polwax S.A. od ponad 10 lat zajmuje się produkcją antyzbrylaczy do nawozów, czyli środków zabezpieczających granule nawozów przed sklejaniem się i pyleniem w trakcie procesów technologicznych, magazynowania i transportu.Florowax i woski zielone pomagają chronić winorośl

Klimat coraz łaskawiej spogląda w stronę polskich winorośli. Warto wspomnieć, że Polwax już od wielu lat współpracuje w winogrodnikami w różnych europejskich krajach. Oczywiście także z polskimi. Polecamy artykuł z internetowego wydania Pulsu Biznesu.


Badamy jakość paliw na stacjach

Codziennie miliony samochodów tankuje benzynę i olej napędowy na stacjach paliw w Polsce. O ich jakość i zgodność z normami od 15 lat dbają między innymi laboratoria należące do spółki Polwax S.A. Również tego lata z Czechowic – Dziedzic i Jasła wyjeżdżają specjalistyczne samochody do poboru próbek. Łatwo można je rozpoznać.


Rafał Moczkowski dołączył do Rady Nadzorczej spółki Polwax S.A.

Rada Nadzorcza, w drodze kooptacji przewidzianej w § 13 ust. 6 Statutu Spółki, powołała w dniu 1 lipca 2019 roku nowego członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Moczkowskiego. Decyzja Rady Nadzorczej związane jest z rezygnacją z uczestnictwie w pracach RN Pani Moniki Gaszewskiej.


Pracownicze Plany Kapitałowe w Spółce Polwax S.A.

1 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa o PPK, powszechnym i dobrowolnym systemie długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Do programu mogą przystąpić wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w spółce Polwax, którzy ukończyli 18 lat, a nie skończyli jeszcze 55. roku życia. Warto też pamiętać, że starsi pracownicy będą mogli złożyć u pracodawcy wniosek o dołączenie do programu.


Po Walnym

W poniedziałek 24 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze zatwierdzili między innymi sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. Podjęto także decyzję o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 17.560.056,91 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. Podjęte przez WZA uchwały są dostępne w zakładce "Relacje inwestorskie".


Dzień bezpieczeństwa BHP w firmie Polwax

Blisko 60 pracowników wzięło udział w zorganizowanym po raz pierwszy na terenie zakładu w Czechowicach-Dziedzicach dniu bezpieczeństwa 12 czerwca. Uczestnicy eventu zaangażowali się w pokazy i szkolenia podzielone na cztery kategorie tematyczne: środki ochrony indywidualnej, pierwsza pomoc, ewakuacja z zadymionego pomieszczenia, ppoż. oraz środki ochrony indywidualnej. Zadania miały na celu podwyższenie świadomości w zakresie BHP i ppoż., co umożliwiły praktyczne wyzwania, a także doskonała zabawa.


Spotkanie Zarządów POLWAX S.A. i ORLEN Projekt S.A.

4 czerwca 2019 r. w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się kilkugodzinne spotkanie Zarządów spółek POLWAX S.A. i ORLEN Projekt S.A. Zarządy obydwu podmiotów podkreślają konstruktywny przebieg rozmów. Zadeklarowano wolę ugodowego rozwiązania zaistniałego między nimi sporu, omówiono kwestie sporne i ustalono, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie przez każdą ze Stron. Jednocześnie ustalono termin kolejnego spotkania Zarządów obu Spółek, na którym Strony podejmą próbę rozwiązania spornych kwestii.