Wydarzenia

Spółka wznowiła prace nad prospektem

- Cele planowanej emisji, to przede wszystkim spłata części kredytu inwestycyjnego oraz finansowanie nakładów inwestycyjnych, związanych z reorganizacją obejmującą koncentrację produkcji parafin w Jaśle i przygotowanie majątku w Czechowicach, do innych aktywności, poza segmentem parafin - podkreśla Leszek Stokłosa, prezes zarządu.


Polwax wznawia prace nad prospektem

Spółka złożyła wniosek do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o kontynuację zawieszonego w dniu 22 października 2019 roku postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. Wraz z wnioskiem Spółka złożyła również zaktualizowany prospekt.


Spółka w czasach pandemii koronawirusa Covid-19

Mając na uwadze relacje handlowe oraz transparentność podejmowanych działań informujemy, że wszystkie zakłady Polwax SA prowadzą działalność produkcyjną w sposób niezakłócony i w pełnym zakresie.


Polwax, chce produkować więcej dla branży motoryzacyjnej

Ale najchętniej robiłby to na zlecenie największych dostawców na tym rynku. Wśród najnowszych produktów spółki są między innymi pasty i emulsje do wymiany opon. Według dostępnych danych w Polsce blisko 20 tys. warsztatów niezależnych zajmuje się naprawami pojazdów osobowych i ciężarowych, a wartość krajowego rynku części i napraw to ponad 35 mld zł.Nowa Strategia spółki POLWAX

W przyjętym w piątek 31 stycznia 2020 r. dokumencie, Spółka zapowiada zwiększenie efektywności prowadzonej działalności dzięki koncentracji produkcji parafin w jednym zakładzie w Jaśle. Kontynuowanie współpracy z dużymi odbiorcami zniczy i świec oraz utrzymanie stabilności w zakresie finansowania działalności operacyjnej poprzez restrukturyzację bieżącego zadłużenia.


Spółka dłużej popracuje z Energoprojektem Katowice

Polwax przedłużył do 31 grudnia 2020 roku umowę ze spółką Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A., na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją budowy i uruchomienia instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi.


Zamykamy projekt „Future”

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 74/19, Polwax SA zdecydował o niekontynuowaniu budowy „instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” w Czechowicach – Dziedzicach.


Polwax zbadał jakość paliw na wybranych stacjach paliw

Na zlecenie jednego z największych w naszej części Europy producentów paliw silnikowych, ekipy laboratoryjne z naszej Spółki przeprowadziły badania benzyn i olejów napędowych na stacjach należących do tej sieci.


Polwax podpisał umowę ze spółką Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.

Obejmuje ona doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją prowadzoną pod nazwą: „Dokończenie budowy i uruchomienia instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla spółki POLWAX S.A.” Umowa została podpisana na czas określony z możliwością jej przedłużenia oraz zmiany jej zakresu w zależności od podjętych decyzji dotyczących dalszej realizacji Inwestycji.Pracownicze Plany Kapitałowe w spółce

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będzie prowadzić i zarządzać Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) dla pracowników Polwax S.A. Warto podkreślić, że PKO TFI to najczęściej wybierana instytucja finansowa do prowadzenia PPK także przez inne firmy.