Wydarzenia


Nowoczesna platforma zakupowa

Spółka wdrożyła Platformę Zakupową Logintrade, która jest zbiorem nowoczesnych narzędzi elektronicznych wspierających realizację procesów handlowych, dzięki temu rozwiązaniu nasze zakupy odbywają się przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej.


Spółka wznowiła prace nad prospektem

- Cele planowanej emisji, to przede wszystkim spłata części kredytu inwestycyjnego oraz finansowanie nakładów inwestycyjnych, związanych z reorganizacją obejmującą koncentrację produkcji parafin w Jaśle i przygotowanie majątku w Czechowicach, do innych aktywności, poza segmentem parafin - podkreśla Leszek Stokłosa, prezes zarządu.


Polwax wznawia prace nad prospektem

Spółka złożyła wniosek do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o kontynuację zawieszonego w dniu 22 października 2019 roku postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. Wraz z wnioskiem Spółka złożyła również zaktualizowany prospekt.


Spółka w czasach pandemii koronawirusa Covid-19

Mając na uwadze relacje handlowe oraz transparentność podejmowanych działań informujemy, że wszystkie zakłady Polwax SA prowadzą działalność produkcyjną w sposób niezakłócony i w pełnym zakresie.


Polwax, chce produkować więcej dla branży motoryzacyjnej

Ale najchętniej robiłby to na zlecenie największych dostawców na tym rynku. Wśród najnowszych produktów spółki są między innymi pasty i emulsje do wymiany opon. Według dostępnych danych w Polsce blisko 20 tys. warsztatów niezależnych zajmuje się naprawami pojazdów osobowych i ciężarowych, a wartość krajowego rynku części i napraw to ponad 35 mld zł.Nowa Strategia spółki POLWAX

W przyjętym w piątek 31 stycznia 2020 r. dokumencie, Spółka zapowiada zwiększenie efektywności prowadzonej działalności dzięki koncentracji produkcji parafin w jednym zakładzie w Jaśle. Kontynuowanie współpracy z dużymi odbiorcami zniczy i świec oraz utrzymanie stabilności w zakresie finansowania działalności operacyjnej poprzez restrukturyzację bieżącego zadłużenia.


Spółka dłużej popracuje z Energoprojektem Katowice

Polwax przedłużył do 31 grudnia 2020 roku umowę ze spółką Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A., na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją budowy i uruchomienia instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi.


Zamykamy projekt „Future”

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 74/19, Polwax SA zdecydował o niekontynuowaniu budowy „instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” w Czechowicach – Dziedzicach.


Polwax zbadał jakość paliw na wybranych stacjach paliw

Na zlecenie jednego z największych w naszej części Europy producentów paliw silnikowych, ekipy laboratoryjne z naszej Spółki przeprowadziły badania benzyn i olejów napędowych na stacjach należących do tej sieci.


Polwax podpisał umowę ze spółką Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.

Obejmuje ona doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją prowadzoną pod nazwą: „Dokończenie budowy i uruchomienia instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla spółki POLWAX S.A.” Umowa została podpisana na czas określony z możliwością jej przedłużenia oraz zmiany jej zakresu w zależności od podjętych decyzji dotyczących dalszej realizacji Inwestycji.