Wydarzenia

Spółka dłużej popracuje z Energoprojektem Katowice

Polwax przedłużył do 31 grudnia 2020 roku umowę ze spółką Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A., na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją budowy i uruchomienia instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi.


Zamykamy projekt „Future”

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 74/19, Polwax SA zdecydował o niekontynuowaniu budowy „instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” w Czechowicach – Dziedzicach.


Polwax zbadał jakość paliw na wybranych stacjach paliw

Na zlecenie jednego z największych w naszej części Europy producentów paliw silnikowych, ekipy laboratoryjne z naszej Spółki przeprowadziły badania benzyn i olejów napędowych na stacjach należących do tej sieci.


Polwax podpisał umowę ze spółką Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.

Obejmuje ona doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją prowadzoną pod nazwą: „Dokończenie budowy i uruchomienia instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla spółki POLWAX S.A.” Umowa została podpisana na czas określony z możliwością jej przedłużenia oraz zmiany jej zakresu w zależności od podjętych decyzji dotyczących dalszej realizacji Inwestycji.Pracownicze Plany Kapitałowe w spółce

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będzie prowadzić i zarządzać Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) dla pracowników Polwax S.A. Warto podkreślić, że PKO TFI to najczęściej wybierana instytucja finansowa do prowadzenia PPK także przez inne firmy.


Tradycja palenia świec i zniczy znajduje odzwierciedlenie w gospodarce

Polska jest największym producentem i eksporterem świec spośród wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, że w 2018 roku Polska wyprodukowała świece o wartości 619 milionów Euro co stanowiło 38% wartości całej produkcji świec w UE, która wyniosła 1,638 miliarda Euro. Za nami uplasowały się ex aequo Niemcy i Włochy, z produkcją o wartości 164 milionów Euro, i z udziałami po 10%.


Polwax kupi od Grupy Lotos produkty parafinowe w 2020 r.

Polwax otrzymał potwierdzenie od Grupy Lotos o uznaniu za najkorzystniejszą jego oferty na zakup produktów parafinowych w roku 2020, podała spółka. Szacowana ilość zakupionych produktów parafinowych wyniesie 22 tys. ton (+/- 20% w opcji sprzedającego) a szacowana wartość obrotów w ramach dokonanych dotychczas uzgodnień wyniesie około 58 mln zł netto w 2020 r.


Spółka wstrzymuje prace nad prospektem. Inżynierowie z ThyssenKrupp analizują wykonane prace

We wtorek 22 października Spółka poinformowała o czasowym wstrzymaniu prac nad prospektem związanym z planowaną ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. To następstwo niezwykle ważnych wydarzeń z punktu widzenia realizowanej w Czechowicach – Dziedzicach inwestycji budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi.


Tysiące kilometrów dróg

Laboratoria spółki Polwax od lat badają jakość asfaltów drogowych, przemysłowych i wyrobów asfaltowych. Tylko analizy obejmujące m. in. temperaturę mięknienia i zapłon są w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy asfalty - zastosowane na danym odcinku drogi - spełniają oczekiwane parametry jakościowe i użytkowe.


PKO TFI bierze Polwax S.A.

Kilkudziesięciu pracowników spółki uczestniczyło w spotkaniach zorganizowanych pod koniec września w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach w ramach dyskusji związanych z tworzeniem Pracowniczych Programów Kapitałowych w naszej Spółce.