Wydarzenia

Badamy jakość paliw na stacjach

Codziennie miliony samochodów tankuje benzynę i olej napędowy na stacjach paliw w Polsce. O ich jakość i zgodność z normami od 15 lat dbają między innymi laboratoria należące do spółki Polwax S.A. Również tego lata z Czechowic – Dziedzic i Jasła wyjeżdżają specjalistyczne samochody do poboru próbek. Łatwo można je rozpoznać.


Rafał Moczkowski dołączył do Rady Nadzorczej spółki Polwax S.A.

Rada Nadzorcza, w drodze kooptacji przewidzianej w § 13 ust. 6 Statutu Spółki, powołała w dniu 1 lipca 2019 roku nowego członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Moczkowskiego. Decyzja Rady Nadzorczej związane jest z rezygnacją z uczestnictwie w pracach RN Pani Moniki Gaszewskiej.


Pracownicze Plany Kapitałowe w Spółce POLWAX S.A.

1 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa o PPK, powszechnym i dobrowolnym systemie długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Do programu mogą przystąpić wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w spółce Polwax, którzy ukończyli 18 lat, a nie skończyli jeszcze 55. roku życia. Warto też pamiętać, że starsi pracownicy będą mogli złożyć u pracodawcy wniosek o dołączenie do programu.


Po Walnym

W poniedziałek 24 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze zatwierdzili między innymi sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. Podjęto także decyzję o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 17.560.056,91 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. Podjęte przez WZA uchwały są dostępne w zakładce "Relacje inwestorskie".


Dzień bezpieczeństwa BHP w firmie Polwax

Blisko 60 pracowników wzięło udział w zorganizowanym po raz pierwszy na terenie zakładu w Czechowicach-Dziedzicach dniu bezpieczeństwa 12 czerwca. Uczestnicy eventu zaangażowali się w pokazy i szkolenia podzielone na cztery kategorie tematyczne: środki ochrony indywidualnej, pierwsza pomoc, ewakuacja z zadymionego pomieszczenia, ppoż. oraz środki ochrony indywidualnej. Zadania miały na celu podwyższenie świadomości w zakresie BHP i ppoż., co umożliwiły praktyczne wyzwania, a także doskonała zabawa.


Spotkanie Zarządów POLWAX S.A. i ORLEN Projekt S.A.

4 czerwca 2019 r. w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się kilkugodzinne spotkanie Zarządów spółek POLWAX S.A. i ORLEN Projekt S.A. Zarządy obydwu podmiotów podkreślają konstruktywny przebieg rozmów. Zadeklarowano wolę ugodowego rozwiązania zaistniałego między nimi sporu, omówiono kwestie sporne i ustalono, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie przez każdą ze Stron. Jednocześnie ustalono termin kolejnego spotkania Zarządów obu Spółek, na którym Strony podejmą próbę rozwiązania spornych kwestii.


Czas na WZA

Zarząd Spółki Polwax S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej „ZWZ”), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 12.00, w Warszawie.


Wiesław Skwarko członkiem RN spółki Polwax S.A.

23 kwietnia 2019 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki odwołało Marka Zatorskiego ze stanowiska członka rady nadzorczej. Jednocześnie powołało na członka Rady Nadzorczej Wiesława Skwarkę.


STANOWISKO POLWAX S.A.

STANOWISKO POLWAX S.A. w odpowiedzi na stanowisko ORLEN Projekt S.A. do raportu bieżącego nr 16 opublikowanego przez POLWAX Złożenie niniejszego oświadczenia ma na celu ochronę uzasadnionego interesu Inwestora chronionego prawem zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tym samym wzywamy ORLEN Projekt do zaniechania naruszania obowiązku poufności zgodnie z postanowieniami umownymi i właściwymi przepisami prawa.


Powołanie Pana Tomasza Nadolskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A.

Z dniem 11.02.2019 r., stanowisko Wiceprezesa Zarządu objął Pan Tomasz Nadolski. Pan Tomasz Nadolski jest Absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Europejskie Studia Menedżerskie Doświadczenie zawodowe zdobywał w GRUPIE KĘTY S.A., Jastrzębskich Zakładach Remontowych sp. z o.o. należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., LOTOS Oil S.A., EUROTERMINAL Sp. z o.o., ORLEN Oil Sp. z o. o..


Pan Leszek Stokłosa nowym Prezesem Spółki Polwax S.A.

Z dniem 11.01.2019 roku, stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polwax S.A. objął Pan Leszek Stokłosa. Pan Leszek Stokłosa jest Absolwentem Lewis University, Romeoville, USA. Posiada tytuł MBA (Marketing/Finanse) również tej uczelni. Absolwent studiów podyplomowych Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Posiadacz uprawnień do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (certyfikat 1259/2006).


Polwax laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej

18 października w Sali Kongresowej G2A Arena w Jasionce wręczono nagrody i wyróżnienia w najważniejszych podkarpackich nagrodach biznesowych. W tegorocznej edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” uczestniczyło 149 firm, które walczyły o wyróżnienia w kilku kategoriach.