powrót do listy

KNF zatwierdził prospekt Spółki

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Emitent”) informuje, że we wtorek 25 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Polwax S.A., sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E Polwax S.A.

Prospekt został opublikowany na stronie Spółki https://inwestor.polwax.pl/pl/inwestor/prospekt-emisyjny-2020.

Przy pierwszym wejściu z danej przeglądarki na stronie pojawi się okienko z Notą prawną i po przyciśnięciu przycisku dalej  (przy kolejnych wejściach nie będzie się pojawiać) otwiera się strona z umieszczonym plikiem Prospektu.

 


powrót do listy