powrót do listy

Nowa Strategia spółki POLWAX

W przyjętym w piątek 31 stycznia 2020 r. dokumencie, Spółka zapowiada zwiększenie efektywności prowadzonej działalności dzięki koncentracji produkcji parafin w jednym zakładzie w Jaśle. Kontynuowanie współpracy z dużymi odbiorcami zniczy i świec oraz utrzymanie stabilności w zakresie finansowania działalności operacyjnej poprzez restrukturyzację bieżącego zadłużenia.

Spółka przystępuje do wznowienia prac nad prospektem Spółki sporządzanym w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E Spółki. Spółka raportem bieżącym nr 67/2019 z dnia 22 października 2019 roku informowała o czasowym wstrzymaniu prac prospektowych. Polwax planuje przeznaczyć środki z emisji akcji serii E na spłatę kredytu Inwestycyjnego oraz sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z reorganizacją realizowaną w oparciu o koncentrację produkcji parafin w Jaśle.

https://inwestor.polwax.pl/pl/raporty-i-dane/raporty-biezace/rok-2020/711/raport-biezacy-nr-3-2020 


powrót do listy