powrót do listy

Polwax miał 7,17 mln zł zysku netto, 10,42 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2019 r.

Zysk z działalności operacyjnej był niemal na tym samym poziomie co rok wcześniej: wtedy wyniósł 16,6 mln zł a w 2019 r. 16,1 mln zł. Na wyniki osiągane przez Spółkę wpływ miała przede wszystkim nadpodaż surowców importowanych w tym gaczy parafinowych, oraz gotowych parafin chińskich.

Działania handlowe w głównej mierze koncentrowały się na pozyskaniu nowych klientów celem uzupełnienia wolumenu mas zniczowych, jak również położono duży nacisk na rozwój wosków parafinowych dedykowanych do przemysłu. Wzrosty przychodów odnotowano przede wszystkim w grupach: woski do zastosowań specjalnych (wzrost 98,5 proc.), woski specjalne do produkcji świec (wzrost 7,1 proc.), woski przeznaczone do kontaktu z żywnością (wzrost 2,6 proc.), antyzbrylacze do nawozów (wzrost 24,0 proc.), masy modelowe (wzrost 45,5 proc.).


powrót do listy