powrót do listy

Tradycja palenia świec i zniczy znajduje odzwierciedlenie w gospodarce

Polska jest największym producentem i eksporterem świec spośród wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2018 roku Polska wyprodukowała świece o wartości 619 milionów euro co stanowiło 38% wartości całej produkcji świec w UE, która wyniosła 1,638 miliarda euro. Za nami uplasowały się ex aequo Niemcy i Włochy, z produkcją o wartości 164 milionów euro, i z udziałami po 10%.

- To bardzo wymagający rynek  - podkreśla Roman Otto, dyrektor ds. produkcji zniczy i świec spółki Polwax S.A. - Nie tylko ze względu na zmieniające się mody, ale przede wszystkim rosnące wymagania i świadomość klientów i wiodących sieci handlowych. Przede wszystkim te związane z dbałością o środowisko naturalne i  jakością stosowanych surowców, ale też wykonaniem i trwałością zarówno zniczy, jak i świec - podsumowuje Roman Otto.

Polwax koncentruje swoją aktywność na tym rynku, na usługowej produkcji świec i zniczy.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20191101-1 


powrót do listy