powrót do listy

Tysiące kilometrów dróg

Laboratoria spółki Polwax od lat badają jakość asfaltów drogowych, przemysłowych i wyrobów asfaltowych. Tylko analizy obejmujące m. in. temperaturę mięknienia i zapłon są w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy asfalty - zastosowane na danym odcinku drogi - spełniają oczekiwane parametry jakościowe i użytkowe. To właśnie od jakości zastosowanych do ich produkcji surowców oraz sposobu i technologii wylewania asfaltu zależy wytrzymałość dróg  a także komfort jazdy. 

Laboratoria spółki Polwax świadczą usługi badawcze dla jednego z największych producentów asfaltów w Polsce.

fot. pixabay


powrót do listy