powrót do listy

Rafał Moczkowski dołączył do Rady Nadzorczej spółki Polwax S.A.

Rada Nadzorcza, w drodze kooptacji przewidzianej w § 13 ust. 6 Statutu Spółki, powołała w dniu 1 lipca 2019 roku nowego członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Moczkowskiego. Decyzja Rady Nadzorczej związane jest z rezygnacją z uczestnictwie w RN Pani Moniki Gaszewskiej,


powrót do listy