powrót do listy

Pracownicze Plany Kapitałowe w Spółce Polwax S.A.

 

 

1 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa o PPK, powszechnym i dobrowolnym systemie długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Do programu mogą przystąpić wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w spółce Polwax, którzy ukończyli 18 lat, a nie skończyli jeszcze 55. roku życia. Warto też pamiętać, że starsi pracownicy będą mogli złożyć u pracodawcy wniosek o dołączenie do programu.

 

– W naszej spółce również wdrażamy ten program – mówi Renata Zawadzka, szef Biura Zarządzania Personelem. – Już w maju rozpoczęliśmy kampanię edukacyjną i udostępniliśmy materiały informacyjne. Następnym krokiem jest powołanie Rady Zatrudnionych ds. PPK, w której skład wejdą przedstawiciele działających w spółce związków zawodowych. W pierwszej połowie sierpnia zaplanowaliśmy inauguracyjne spotkanie rady, na którym zostaną zaprezentowane wybrane, najkorzystniejsze oferty instytucji finansowych. To ważne, dlatego że wyboru instytucji, która będzie prowadzić PPK dla naszych pracowników, dokonujemy w porozumieniu z organizacjami związkowymi – dodaje.

 

Szczegółowe informacje o programie Pracownicze Plany Kapitałowe są dostępne m.in. na specjalnej stronie internetowej www.mojeppk.pl


powrót do listy