powrót do listy

Po Walnym

W poniedziałek 24 czerwca  odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze zatwierdzili między innymi sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. Podjęto także decyzję o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 17.560.056,91 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. Podjęte przez WZA uchwały są dostępne w zakładce "Relacje inwestorskie".


powrót do listy