powrót do listy

Czas na WZA

Zarząd Spółki Polwax S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej „ZWZ”), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 12.00, w Warszawie.


powrót do listy