powrót do listy

Powołanie Pana Tomasza Nadolskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A.

Pan Tomasz Nadolski jest Absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył również  studia podyplomowe w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Europejskie Studia Menedżerskie

Doświadczenie zawodowe zdobywał w GRUPIE KĘTY S.A.- firmie będącej  krajowym liderem w zakresie przetwórstwa aluminium i produkcji opakowań o    zasięgu międzynarodowym. Koordynował prace działu planowania i logistyki,  odpowiadał m.in. za projekty związane z analizą strategiczną, procesami due diligence oraz zarządzaniem relacjami inwestorskimi. W dziale kontrolingu finansowego odpowiadał za procesy planowania, raportowania oraz nadzór właścicielski w ramach grupy kapitałowej.

Doświadczenie menadżerskie zdobywał w Jastrzębskich Zakładach Remontowych sp. z o.o. należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 W kwietniu 2004 roku rozpoczął pracę w LOTOS Oil S.A. na stanowisku Szefa  Biura Finansów. Od stycznia 2007 roku do kwietnia 2013 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Finansowych Spółki a także Prokurenta. Główny obszar obowiązków i odpowiedzialności obejmował zarządzanie finansami, koordynację realizacji planów inwestycyjnych, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania SAP oraz nadzór nad składami podatkowymi i podatkiem akcyzowym.

Z dniem 20 stycznia 2014 roku został powołany przez PKP Cargo S.A. do Zarządu EUROTERMINAL Sp. z o.o. w Sławkowie. Jako Członek Zarządu odpowiadał za obszar finansów, inwestycji i administracji do lipca 2016 roku.

W lipcu 2016 roku został powołany do Zarządu ORLEN Oil Sp. z o. o. i funkcje tę pełnił do maja 2017 roku, odpowiadając między innymi za  obszar produkcji, badania i rozwój, logistykę, oraz inwestycje.


powrót do listy