powrót do listy

Posiedzenie Rady Nadzorczej

W dniu 28 lutego 2012r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Polwax Sp. z o.o.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

Robert Bożyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Witold Radwański - Członek Rady Nadzorczej

Monika Gaszewska – Członek Rady Nadzorczej

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Polwax Sp. z o.o. oraz Sprawozdanie Finansowe za rok 2011, które zostało przyjęte.

Ponadto Zarząd Spółki przedstawił plan budżetu na rok 2012, który również został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Jednym z głównych elementów dyskusji była prezentacja przez Zarząd wizji i misji Spółki oraz planów inwestycyjnych Spółki w perspektywie lat 2012-2018. Zarząd Spółki stawia mocno na rozwój innowacyjnych technologii w zakresie przerobu produktów parafinowych.


powrót do listy