powrót do listy

Niebawem Polwax S.A.

Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie  przekształcenia spółki Polwax Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną.  Przygotowany plan przekształcenia został złożony w  XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie.


powrót do listy