powrót do listy

Polwax w NIUIF - Moskwa, Rosja

11 marca 2012 roku miało miejsce spotkanie kierownictwa i kadry naukowej Instytutu Badawczego Nawozów Sztucznych (NIUIF) w Moskwie z przedstawicielami polskiej firmy Polwax – będącej  producentem dodatków kondycjonujących, zapobiegających zbrylaniu i pyleniu nawozów mineralnych.

Ze strony Instytutu w rozmowach wzięli udział: Dyrektor Generalny Yury Chernenko, Dyrektor Naukowo -Techniczny Andrey M. Norov, Kierownik Zakładu W. S. Suchev i Młodszy Asystent Naukowy E.A. Andriyanova.

Stronę polską reprezentowali:  Wiceprezes Zarządu J. Stelmach, Szef Biura Technologii i Rozwoju I. Robak, Szef Biura Sprzedaży J. August, Inżynier Sprzedaży A. Nowak, Przedstawiciel Firmy Polwax na Rosję, M. Gerasimov.

W rezultacie rozmów, osiągnięto porozumienie o przeprowadzeniu wspólnych prac dotyczących badania w Instytucie NIUIF, oferowanych dodatków kondycjonujących dla nawozów fosforowych wytwarzanych przez producentów rosyjskich.


powrót do listy