powrót do listy

Polwax S.A.

W dniu 25 maja 2012 spółka Polwax została przekształcona w spółkę akcyjną. Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551§1 i następne Kodeksu spółek handlowych. Spółka przekształcona - Polwax S.A. - przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Polwax Sp. z o.o.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bez zmian pozostały numery NIP i REGON , którymi dotychczas posługiwała się spółka. Zmianie uległ nr KRS , zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, spółka Polwax S.A  została zarejestrowana pod nr KRS 0000421781


powrót do listy