Wydarzenia

Sąd w Rzeszowie oddalił wniosek spółki Orlen Projekt

W czwartek 12 września spółka Polwax otrzymała informację z Sądu Okręgowego w Rzeszowie o pozwie złożonym przez spółkę Orlen Projekt, byłego GRI inwestycji pod nazwą: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi w Czechowicach – Dziedzicach”.


Kilka słów o prospekcie

Zatwierdzenie prospektu jest obecnie procedowane w Komisji Nadzoru Finansowego, więc nie możemy omawiać szczegółów trwającego postępowania administracyjnego. Chcemy podkreślić, iż w związku z nowymi - obowiązującymi od 21 lipca - regulacjami dotyczącymi procedowania prospektu emisyjnego, Spółka musiała dostosować część wcześniejszych zapisów do nowych regulacji prawnych.


Wosk parafinowy: rynek z dobrym tempem wzrostu

Według magazynu „Chemia i Biznes”, co prawda wciąż to branża świecarska i zniczowa reprezentują największą część rynku, ale zastosowanie parafin w innych branżach konsekwentnie się rozwija, m.in w przemyśle budowlanym, kauczukowym i oponiarskim, drzewnym i meblarskim, nawozowym, chemicznym, farmaceutyczno-kosmetycznym, spożywczym. Według szacunków polskiej spółki światowy rynek woskowy pod względem wielkości wynosi ok. 5 mln ton i oczekuje się, że osiągnie 6,473 mln ton do 2024 r.


Krystian Pater wszedł w skład Rady Nadzorczej spółki POLWAX SA

Rada Nadzorcza, w drodze kooptacji przewidzianej w § 13 ust. 6 Statutu Spółki, powołała w dniu 12 sierpnia 2019 roku na nowego członka Rady Nadzorczej – Pana Krystiana Patera. Decyzja ta jest następstwem rezygnacji Pana Tomasza Biela z prac w RN.


Parafiny w budownictwie drewnianym

Z roku na rok rośnie popularność płyt drewnopochodnych OSB. Dziś stosuje się zarówno w drewnianym budownictwie szkieletowym, jak i tradycyjnym, gdzie wykorzystuje się je, jako poszycie dachów, stropów, ścian i podłóg. Dzięki między innymi powlekaniu płyt emulsją parafinową charakteryzuje je duża odporność na wpływ warunków atmosferycznych. Płyty OSB wyróżnia stabilnością kształtu i stosunkowo łatwe dostosowanie do oczekiwanych kształtów i wymiarów. Warto też wspomnieć, że materiał ten jest wytrzymały na uderzenia i dobrze tłumi dźwięki.


Emisja akcji serii E – informacja bieżąca

Spółka Polwax S.A. informuje swoich akcjonariuszy, że ze względu na trwające prace w UKNF dotyczące zatwierdzenia prospektu dotyczącego emisji akcji serii E, do czasu zatwierdzenia tegoż prospektu przez UKNF i opublikowania go przez Spółkę, akcjonariusze nie będą mogli wykonać praw poboru tj. złożyć zapisu na akcje serii E. Opublikowany prospekt zawierać będzie warunki przeprowadzenia oraz szczegółowy harmonogram oferty. Informacja ma charakter promocyjny ...


Ważna data dla akcjonariuszy Polwax S.A.

W dniu 31.07.2019 roku zostaną przydzielone prawa poboru akcji nowej emisji. Zgodnie z raportem nr 38/2019 z dnia 31.05.2019 r.: „jedno prawo poboru do objęcia akcji nowej emisji serii E będzie uprawniać do objęcia dwóch akcji zwykłych na okaziciela serii E”. „Spółka zaoferuje łącznie 20.600.000 (dwadzieścia milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy), tj. maksymalną liczbę akcji serii E”.


Prawo Poboru

Zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 25.03.2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E - przypominamy, że dzień Prawa Poboru akcji nowej emisji przypada na dzień 31 lipca 2019 roku.


Polwax miał wstępnie 4,96 mln zysku netto w I poł. 2019 r.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach spółka przedstawi w raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany 10 września 2019 roku, podano także.


Rolnictwo to ważny rynek dla specyfików parafinowych

Spółka Polwax S.A. od ponad 10 lat zajmuje się produkcją antyzbrylaczy do nawozów, czyli środków zabezpieczających granule nawozów przed sklejaniem się i pyleniem w trakcie procesów technologicznych, magazynowania i transportu.Florowax i woski zielone pomagają chronić winorośl

Klimat coraz łaskawiej spogląda w stronę polskich winorośli. Warto wspomnieć, że Polwax już od wielu lat współpracuje w winogrodnikami w różnych europejskich krajach. Oczywiście także z polskimi. Polecamy artykuł z internetowego wydania Pulsu Biznesu.