Wydarzenia
Szanując tradycję, dbaj o zdrowie

Żyjemy w wyjątkowych czasach. Pandemia koronawirusa zobowiązuje nas wszystkich do zachowania szczególnego bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że przestrzeganie zasad dystansu społecznego i unikanie zgromadzeń to kluczowe warunki, które mogą uchronić nas przed zachorowaniem. Planując w tym roku odwiedziny na grobach bliskich, zadbajmy o siebie – nie narażajmy się niepotrzebnie na niebezpieczeństwo.


Zapotrzebowanie na produkty parafinowe będzie rosło

W najbardziej interesującym z punktu widzenia spółki Polwax segmencie wosków naftowych i mineralnych analitycy zakładają wzrost sprzedaży do 8,2 mld dolarów w 2027 r. Wartość polskiego rynku szacowana jest od kilku lat na poziomie ok. 170–180 mln dolarów i też powinna z roku na rok rosnąć.


Polwax przydzieli wszystkie akcje nowej emisji serii E.

Łącznie akcjonariusze Spółki złożyli zapisy na 18.860.272 sztuki. Na pozostałe akcje złożono zapisy w ilości stanowiącej nadsubskrypcję, stąd konieczna będzie redukcja przekraczająca 89 proc. zapisów dodatkowych.KNF zatwierdził prospekt Spółki

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Emitent”) informuje, że we wtorek 25 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Polwax S.A., sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E Polwax S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki.


Kolejna dostawa w porcie

Surowce do produkcji przemysłowych specyfików parafinowych Polwax importuje z wielu europejskich rafinerii. Dzięki dywersyfikacji dostaw, Spółka nawet w najtrudniejszym okresie pandemii – kiedy wiele firm musiało ograniczać produkcję ze względu na kłopoty z dostępem do części i półproduktów - miała zapewniony stały dostęp do surowca.


Nowe produkty, nowe możliwości: pasta montażowa do opon

W laboratorium technologicznym spółki Polwax SA powstała uniwersalna pasta montażowa do opon Polwax Tire. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości surowców jest nie tylko łatwa w użyciu, ale też nie powoduje korozji i odbarwiania felg aluminiowych.


Powołano nowy zarząd Spółki

Rada Nadzorcza w dniu 3 lipca 2020r. odwołała dotychczasowy zarząd Polwax S.A. i jednocześnie podjęła decyzję o powołaniu zarządu spółki w nowym składzie. Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Panu Dariuszowi Szlęzakowi, natomiast Pan Jarosław Świć został powołany na Członka Zarządu spółki.


Zarząd Spółki zrezygnował

Spółka Polwax S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2020 r. wpłynęły do organów Spółki rezygnacje złożone przez Członków Zarządu z pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie i jednocześnie z członkostwa w Zarządzie ze skutkiem na dzień 31 lipca 2020 r.