Wydarzenia

Kolejna dostawa w porcie

Surowce do produkcji przemysłowych specyfików parafinowych Polwax importuje z wielu europejskich rafinerii. Dzięki dywersyfikacji dostaw, Spółka nawet w najtrudniejszym okresie pandemii – kiedy wiele firm musiało ograniczać produkcję ze względu na kłopoty z dostępem do części i półproduktów - miała zapewniony stały dostęp do surowca.


Nowe produkty, nowe możliwości: pasta montażowa do opon

W laboratorium technologicznym spółki Polwax SA powstała uniwersalna pasta montażowa do opon Polwax Tire. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości surowców jest nie tylko łatwa w użyciu, ale też nie powoduje korozji i odbarwiania felg aluminiowych.


Powołano nowy zarząd Spółki

Rada Nadzorcza w dniu 3 lipca 2020r. odwołała dotychczasowy zarząd Polwax S.A. i jednocześnie podjęła decyzję o powołaniu zarządu spółki w nowym składzie. Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Panu Dariuszowi Szlęzakowi, natomiast Pan Jarosław Świć został powołany na Członka Zarządu spółki.


Zarząd Spółki zrezygnował

Spółka Polwax S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2020 r. wpłynęły do organów Spółki rezygnacje złożone przez Członków Zarządu z pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie i jednocześnie z członkostwa w Zarządzie ze skutkiem na dzień 31 lipca 2020 r.Nowoczesna platforma zakupowa

Spółka wdrożyła Platformę Zakupową Logintrade, która jest zbiorem nowoczesnych narzędzi elektronicznych wspierających realizację procesów handlowych, dzięki temu rozwiązaniu nasze zakupy odbywają się przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej.


Spółka wznowiła prace nad prospektem

- Cele planowanej emisji, to przede wszystkim spłata części kredytu inwestycyjnego oraz finansowanie nakładów inwestycyjnych, związanych z reorganizacją obejmującą koncentrację produkcji parafin w Jaśle i przygotowanie majątku w Czechowicach, do innych aktywności, poza segmentem parafin - podkreśla Leszek Stokłosa, prezes zarządu.


Polwax wznawia prace nad prospektem

Spółka złożyła wniosek do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o kontynuację zawieszonego w dniu 22 października 2019 roku postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. Wraz z wnioskiem Spółka złożyła również zaktualizowany prospekt.


Spółka w czasach pandemii koronawirusa Covid-19

Mając na uwadze relacje handlowe oraz transparentność podejmowanych działań informujemy, że wszystkie zakłady Polwax SA prowadzą działalność produkcyjną w sposób niezakłócony i w pełnym zakresie.


Polwax, chce produkować więcej dla branży motoryzacyjnej

Ale najchętniej robiłby to na zlecenie największych dostawców na tym rynku. Wśród najnowszych produktów spółki są między innymi pasty i emulsje do wymiany opon. Według dostępnych danych w Polsce blisko 20 tys. warsztatów niezależnych zajmuje się naprawami pojazdów osobowych i ciężarowych, a wartość krajowego rynku części i napraw to ponad 35 mld zł.Nowa Strategia spółki POLWAX

W przyjętym w piątek 31 stycznia 2020 r. dokumencie, Spółka zapowiada zwiększenie efektywności prowadzonej działalności dzięki koncentracji produkcji parafin w jednym zakładzie w Jaśle. Kontynuowanie współpracy z dużymi odbiorcami zniczy i świec oraz utrzymanie stabilności w zakresie finansowania działalności operacyjnej poprzez restrukturyzację bieżącego zadłużenia.