powrót do listy

Przetarg otwarty

Firma Polwax S.A. zaprasza do udziału w przetargu otwartym, dotyczącym:

Zakup i wdrożenie 2 sztuk sortowników tub do zniczy w ZPZiŚ  .

Informacje o wymaganiach związanych z przedmiotem realizacji zamówienia znajdują się na stronie. Termin złożenia oferty upływa w dniu 09.08.2019 r. o godz. 14.00.

Oferent może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści ogłoszenia o przetargu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż do dnia 31.07.2019 r.


powrót do listy