powrót do listy

Ogłoszenie przetargu - przetarg otwarty

Firma Polwax S.A. zaprasza do udziału w przetargu otwartym, dotyczącym wyboru przewoźnika w zakresie usług transportowych cało pojazdowych, przewóz chemii płynnej. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu realizacji zamówienia znajdują się na stronie. Termin złożenia oferty upływa w dniu 15.07.2019 r. Oferent może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści ogłoszenia o przetargu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż do dnia 08.07.2019 r.


powrót do listy