Media o nas

Polwax miał szacunkowo 7,2 mln zł zysku netto w III kwartale

Polwax w III kwartale 2019 roku miał ok. 10,4 mln zł EBITDA i 7,2 mln zł zysku netto - poinformował Polwax w szacunkowych danych.Polwax podał, że EBITDA za III kwartał uwzględnia ujęte w przychodach zdarzenie jednorazowe w kwocie 6,8 mln zł. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach spółka przedstawi w raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany 19 listopada 2019 r.


Nagroda „Wprost” dla Polwaxu

W zestawieniu Orłów Wprost znalazło się wielu reprezentantów przemysłu, w tym z ważnych gałęzi podkarpackiej gospodarki, takich jak lotnictwo i petrochemia. Goodrich Aerospace Poland produkuje komponenty do podwozi samolotów dla takich odbiorców jak Boeing, Airbus, Bombardier, Lockheed Martin czy Gulfstream, a Ankol handluje wyrobami dla lotnictwa wojskowego i cywilnego na całym świecie. Z kolei Polwax z Jasła należy do liderów europejskiego rynku parafinowego.


Polwax zarobił więcej

Polwax w pierwszym półroczu wypracował zysk netto w wysokości 4,9 mln zł wobec 3,8 mln zł rok wcześniej.Polwax: wynik finansowy w I połowie 2019 roku

Według szacunkowych danych w pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży wyniosły 75,2 mln złotych netto. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży specyfików parafinowych przeznaczonych dla przemysłu. Również zakładowe laboratorium, dzięki wdrożonym zmianom organizacyjnym oraz pozyskaniu nowych klientów, zaczęło w drugim kwartale generować zysk. EBITDA, czyli zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją wyniósł 9,1 mln zł, a zysk netto 4,96 mln zł netto. Przychody uwzględniają zdarzenia jednorazowe, wpływające na ich zwiększenie o 13,8 mln zł.


Spółka rozpoczęła wielką emisję akcji z prawem poboru

We wtorek notowania Polwaksu wystartowały na poziomie 3,06 zł, czyli o 3,29 zł niżej niż w poniedziałek na zamknięciu sesji. Skąd ta olbrzymia zmiana? Za nagłym "spadkiem" ceny akcji nie stoi ani paniczna wyprzedaż, ani złe wiadomości, ani też błąd systemu, tylko tzw. odcięcie.


Rynek parafin w Polsce

Magazyn "Chemia i Biznes" w swoim internetowym wydaniu zajął się rynkiem parafinowym. Autor podkreśla, że Polwax jest jednym z najważniejszych w Polsce dostawców surowców i półproduktów dla branży świecarsko-zniczowej. Polski rynek parafin szacowany jest na ponad 180 tys. ton rocznie.Polwax: stały wzrost znaczenia eksportu

Spółka Polwax sukcesywnie zwiększa udział sprzedaży eksportowej w strukturze swoich przychodów.Ekspansja na nowe rynki zbytu przynosi nie tylko wymierne rezultaty w zakresie sprzedażowych wartości , ale również umożliwia rozwój marki i ugruntowuje pozycję handlową firmy.


Polwax i ORLEN Projekt są na dobrej drodze do rozwiązania sporu

4 czerwca 2019 r. w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się kilkugodzinne spotkanie zarządów spółek Polwax i ORLEN Projekt. Obydwie firmy podkreślają konstruktywny przebieg rozmów – czytamy na portalu BiznesAlert.pl. Zadeklarowano wolę ugodowego rozwiązania zaistniałego między nimi konfliktu, omówiono kwestie sporne i ustalono, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie przez każdą ze stron. Jednocześnie określono termin kolejnego spotkania zarządów obu spółek, na którym strony podejmą próbę rozwiązania spornych kwestii.


Polwax wyemituje ostatecznie 20,6 mln akcji serii E

Zarząd Polwaksu podjął uchwałę o rezygnacji z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji – podała spółka. W efekcie Polwax zaoferuje łącznie 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł, tj. maksymalną liczbę akcji. Kapitał spółki zostanie w związku z tym podniesiony o 1,03 mln zł.


Branża dużo inwestuje w rozwój

Grupy Azoty, CIECH, PCC Rokita, PCC EXOL i Polwax stawiają na poprawę efektywności produkcji, rozbudowę posiadanego portfela oferowanych wyrobów oraz innowacyjne rozwiązania. Jak informuje Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, giełdowe spółki zaliczane do branży chemicznej realizują inwestycje i przygotowują się do kolejnych, które mają przyczynić się do istotnej poprawy ich wyników finansowych w następnych latach.