Media o nas


Polwax: wynik finansowy w I połowie 2019 roku

Według szacunkowych danych w pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży wyniosły 75,2 mln złotych netto. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży specyfików parafinowych przeznaczonych dla przemysłu. Również zakładowe laboratorium, dzięki wdrożonym zmianom organizacyjnym oraz pozyskaniu nowych klientów, zaczęło w drugim kwartale generować zysk. EBITDA, czyli zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją wyniósł 9,1 mln zł, a zysk netto 4,96 mln zł netto. Przychody uwzględniają zdarzenia jednorazowe, wpływające na ich zwiększenie o 13,8 mln zł.


Spółka rozpoczęła wielką emisję akcji z prawem poboru

We wtorek notowania Polwaksu wystartowały na poziomie 3,06 zł, czyli o 3,29 zł niżej niż w poniedziałek na zamknięciu sesji. Skąd ta olbrzymia zmiana? Za nagłym "spadkiem" ceny akcji nie stoi ani paniczna wyprzedaż, ani złe wiadomości, ani też błąd systemu, tylko tzw. odcięcie.


Rynek parafin w Polsce

Magazyn "Chemia i Biznes" w swoim internetowym wydaniu zajął się rynkiem parafinowym. Autor podkreśla, że Polwax jest jednym z najważniejszych w Polsce dostawców surowców i półproduktów dla branży świecarsko-zniczowej. Polski rynek parafin szacowany jest na ponad 180 tys. ton rocznie.Polwax: stały wzrost znaczenia eksportu

Spółka Polwax sukcesywnie zwiększa udział sprzedaży eksportowej w strukturze swoich przychodów.Ekspansja na nowe rynki zbytu przynosi nie tylko wymierne rezultaty w zakresie sprzedażowych wartości , ale również umożliwia rozwój marki i ugruntowuje pozycję handlową firmy.


Polwax i ORLEN Projekt są na dobrej drodze do rozwiązania sporu

4 czerwca 2019 r. w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się kilkugodzinne spotkanie zarządów spółek Polwax i ORLEN Projekt. Obydwie firmy podkreślają konstruktywny przebieg rozmów – czytamy na portalu BiznesAlert.pl. Zadeklarowano wolę ugodowego rozwiązania zaistniałego między nimi konfliktu, omówiono kwestie sporne i ustalono, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie przez każdą ze stron. Jednocześnie określono termin kolejnego spotkania zarządów obu spółek, na którym strony podejmą próbę rozwiązania spornych kwestii.


Polwax wyemituje ostatecznie 20,6 mln akcji serii E

Zarząd Polwaksu podjął uchwałę o rezygnacji z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji – podała spółka. W efekcie Polwax zaoferuje łącznie 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł, tj. maksymalną liczbę akcji. Kapitał spółki zostanie w związku z tym podniesiony o 1,03 mln zł.


Branża dużo inwestuje w rozwój

Grupy Azoty, CIECH, PCC Rokita, PCC EXOL i Polwax stawiają na poprawę efektywności produkcji, rozbudowę posiadanego portfela oferowanych wyrobów oraz innowacyjne rozwiązania. Jak informuje Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, giełdowe spółki zaliczane do branży chemicznej realizują inwestycje i przygotowują się do kolejnych, które mają przyczynić się do istotnej poprawy ich wyników finansowych w następnych latach.


Przemysł chemiczny nie ucieknie od gospodarowania odpadami

W firmie Polwax prowadzone są działania redukujące negatywny wpływ powstających odpadów na środowisko poprzez ich segregację, magazynowanie w oznaczonych miejscach i przekazywanie uprawnionym odbiorcom mającym stosowne zezwolenia. Opakowania z tworzyw sztucznych oraz z papieru i tektury trafiają na prasę hydrauliczną, a następnie, w formie sprasowanej, przekazywane są firmie zajmującej się odzyskiem odpadów. Tam poddane zostają procesowi recyklingu.


Akcjonariusze Polwaksu za emisją

– Spółka potrzebuje dokapitalizowania, a przyjęta dziś zdecydowaną większością głosów uchwała o emisji akcji jest najwłaściwszym na to sposobem. Proszę zwrócić uwagę: decyzja, którą podjęli najwięksi akcjonariusze, to najlepszy dowód na brak wątpliwości, że Polwax, aby zapewnić sobie rozwój i przyszłość, musi zakończyć inwestycję i oddać do użytku budowaną w Czechowicach-Dziedzicach instalację odolejania gaczy parafinowych – skomentował Leszek Stokłosa, prezes Polwaksu.