powrót do listy

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w Polwax S.A.

 

 

"Chemia i Biznes" nr 4/2016

 

Polwax S.A. od kilku lat konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju. Jednym z postawionych celów strategicznych jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Przede wszystkim w zakresie analityki i rozbudowy zaplecza badawczego, realizacji projektów badawczych, w tym projektów z dofinansowaniem, opracowywania i wdrażania do produkcji nowych wyrobów oraz zabezpieczania praw własności intelektualnej.


powrót do listy