powrót do listy

Polwax stawia na nowoczesne opakowania do żywności

sadyogrody.pl

wydanie on-line 9.08.2016 r.

 

Jednym z celów strategicznych realizowanych przez Spółkę w ramach obowiązującej od 2015 roku Strategii Rozwoju jest działalność badawczo-rozwojowa. Polwax prowadzi ją przede wszystkim w zakresie analityki i rozbudowy zaplecza badawczego, realizacji projektów badawczych, w tym projektów z dofinansowaniem, opracowywania i wdrażania do produkcji nowych wyrobów oraz zabezpieczenia praw własności intelektualnej. Jednym z kluczowych obszarów rozwoju wymienionych aktywności spółki Polwax S.A. jest branża opakowaniowa.

więcej...


powrót do listy