powrót do listy

Polwax na drodze rozwoju

 

 

"Chemia i Biznes" nr 4/2017 (43)

Polwax konsekwentnie realizuje strategiczne cele spółki, takie jak rozwój działalności badawczo-rozwojowej oraz rozbudowa portfolio produktowego. Równolegle prowadzone są działania związane z głównym celem strategicznym, którym jest budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego.


powrót do listy