Media o nas

Rynek parafin wart jest rozmowy

Nie chcemy zatrzymać paliwowej fuzji, ale jedynie zabezpieczyć dostawy surowca mówi - w rozmowie z Gazetą Giełdy Parkiet - Dariusz Szlęzak, prezes zarządu Polwax SA.
Polwax chce jak najbardziej optymalnie wykorzystać potencjał swoich laboratoriów

Kiedy kilka lat temu Spółka podejmowała decyzję o zakupieniu oddziałów LOTOS Lab w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach, trwały przygotowania do budowy nowoczesnej instalacji odolejania. Wtedy była to zrozumiała i potrzebna inwestycja, która miała z jednej strony uniezależnić, a z drugiej – ograniczyć koszty badań zlecanych na zewnątrz.


Branża meblarska: wzrosty po wirusowej zapaści

Zdaniem Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego nastroje firm z sektora produkcji mebli są w tej chwili najlepsze spośród branż przemysłowych. Polwax, będąc producentem różnego rodzaju emulsji parafinowych wykorzystywanych zarówno przy produkcji płyt drewnopochodnych, jak i przy produkcji płyt meblowych HDF i MDF, powinien być w gronie tych firm, które bezpośrednio zyskają na odbiciu koniunktury.


Rynek wosków w Polsce utrzymuje atrakcyjność

W ocenie władz spółki Polwax, działającej w przemyśle parafinowym, polski rynek wosków parafinowych wzmacnia swoją pozycję wśród międzynarodowej konkurencji. Przyczyniają się do tego zmiany w portfolio produktów skierowanych do kolejnych sektorów rynku i branż.


Polwax wznawia prace nad prospektem

Spółka złożyła wniosek do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o kontynuację zawieszonego w dniu 22 października 2019 roku postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. Wraz z wnioskiem Spółka złożyła również zaktualizowany prospekt.Polwax ma nowy plan na stary biznes

Zarząd Polwaksu przedstawił strategię, która nie uwzględnia już inwestycji w budowę nowoczesnej instalacji do produkcji specjalistycznych parafin. Nowy plan ma zapewnić spółce w 2022 r. przychody sięgające ponad 260 mln zł i ponad 17 mln zł EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację). Dla porównania, w 2018 r. spółka miała niemal 278 mln zł przychodów i 27,2 mln zł EBITDA. Strategia zakłada zwiększenie efektywności dzięki koncentracji produkcji parafin w jednym zakładzie.


Parafiny mogą pomóc w magazynowaniu energii

Magazynowanie energii, szczególnie energii „zielonej”, należy do najważniejszych współczesnych wyzwań. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM – phase change materials).


Zmieniamy plany

Polwax SA pod koniec ubiegłego roku zdecydował o niekontynuowaniu budowy „instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” w Czechowicach-Dziedzicach. Zapraszamy na stronę portalu "Kierunek Chemia".