Media o nas

Polwax wznawia prace nad prospektem

Spółka złożyła wniosek do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o kontynuację zawieszonego w dniu 22 października 2019 roku postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. Wraz z wnioskiem Spółka złożyła również zaktualizowany prospekt.Polwax ma nowy plan na stary biznes

Zarząd Polwaksu przedstawił strategię, która nie uwzględnia już inwestycji w budowę nowoczesnej instalacji do produkcji specjalistycznych parafin. Nowy plan ma zapewnić spółce w 2022 r. przychody sięgające ponad 260 mln zł i ponad 17 mln zł EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację). Dla porównania, w 2018 r. spółka miała niemal 278 mln zł przychodów i 27,2 mln zł EBITDA. Strategia zakłada zwiększenie efektywności dzięki koncentracji produkcji parafin w jednym zakładzie.


Parafiny mogą pomóc w magazynowaniu energii

Magazynowanie energii, szczególnie energii „zielonej”, należy do najważniejszych współczesnych wyzwań. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM – phase change materials).


Zmieniamy plany

Polwax SA pod koniec ubiegłego roku zdecydował o niekontynuowaniu budowy „instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” w Czechowicach-Dziedzicach. Zapraszamy na stronę portalu "Kierunek Chemia".Polwax miał szacunkowo 7,2 mln zł zysku netto w III kwartale

Polwax w III kwartale 2019 roku miał ok. 10,4 mln zł EBITDA i 7,2 mln zł zysku netto - poinformował Polwax w szacunkowych danych.Polwax podał, że EBITDA za III kwartał uwzględnia ujęte w przychodach zdarzenie jednorazowe w kwocie 6,8 mln zł. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach spółka przedstawi w raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany 19 listopada 2019 r.


Nagroda „Wprost” dla Polwaxu

W zestawieniu Orłów Wprost znalazło się wielu reprezentantów przemysłu, w tym z ważnych gałęzi podkarpackiej gospodarki, takich jak lotnictwo i petrochemia. Goodrich Aerospace Poland produkuje komponenty do podwozi samolotów dla takich odbiorców jak Boeing, Airbus, Bombardier, Lockheed Martin czy Gulfstream, a Ankol handluje wyrobami dla lotnictwa wojskowego i cywilnego na całym świecie. Z kolei Polwax z Jasła należy do liderów europejskiego rynku parafinowego.


Polwax zarobił więcej

Polwax w pierwszym półroczu wypracował zysk netto w wysokości 4,9 mln zł wobec 3,8 mln zł rok wcześniej.Polwax: wynik finansowy w I połowie 2019 roku

Według szacunkowych danych w pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży wyniosły 75,2 mln złotych netto. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży specyfików parafinowych przeznaczonych dla przemysłu. Również zakładowe laboratorium, dzięki wdrożonym zmianom organizacyjnym oraz pozyskaniu nowych klientów, zaczęło w drugim kwartale generować zysk. EBITDA, czyli zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją wyniósł 9,1 mln zł, a zysk netto 4,96 mln zł netto. Przychody uwzględniają zdarzenia jednorazowe, wpływające na ich zwiększenie o 13,8 mln zł.


Spółka rozpoczęła wielką emisję akcji z prawem poboru

We wtorek notowania Polwaksu wystartowały na poziomie 3,06 zł, czyli o 3,29 zł niżej niż w poniedziałek na zamknięciu sesji. Skąd ta olbrzymia zmiana? Za nagłym "spadkiem" ceny akcji nie stoi ani paniczna wyprzedaż, ani złe wiadomości, ani też błąd systemu, tylko tzw. odcięcie.