Media o nas


Polwax: stały wzrost znaczenia eksportu

Spółka Polwax sukcesywnie zwiększa udział sprzedaży eksportowej w strukturze swoich przychodów.Ekspansja na nowe rynki zbytu przynosi nie tylko wymierne rezultaty w zakresie sprzedażowych wartości , ale również umożliwia rozwój marki i ugruntowuje pozycję handlową firmy.


Polwax i ORLEN Projekt są na dobrej drodze do rozwiązania sporu

4 czerwca 2019 r. w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się kilkugodzinne spotkanie zarządów spółek Polwax i ORLEN Projekt. Obydwie firmy podkreślają konstruktywny przebieg rozmów – czytamy na portalu BiznesAlert.pl. Zadeklarowano wolę ugodowego rozwiązania zaistniałego między nimi konfliktu, omówiono kwestie sporne i ustalono, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie przez każdą ze stron. Jednocześnie określono termin kolejnego spotkania zarządów obu spółek, na którym strony podejmą próbę rozwiązania spornych kwestii.


Polwax wyemituje ostatecznie 20,6 mln akcji serii E

Zarząd Polwaksu podjął uchwałę o rezygnacji z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji – podała spółka. W efekcie Polwax zaoferuje łącznie 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł, tj. maksymalną liczbę akcji. Kapitał spółki zostanie w związku z tym podniesiony o 1,03 mln zł.


Branża dużo inwestuje w rozwój

Grupy Azoty, CIECH, PCC Rokita, PCC EXOL i Polwax stawiają na poprawę efektywności produkcji, rozbudowę posiadanego portfela oferowanych wyrobów oraz innowacyjne rozwiązania. Jak informuje Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, giełdowe spółki zaliczane do branży chemicznej realizują inwestycje i przygotowują się do kolejnych, które mają przyczynić się do istotnej poprawy ich wyników finansowych w następnych latach.


Przemysł chemiczny nie ucieknie od gospodarowania odpadami

W firmie Polwax prowadzone są działania redukujące negatywny wpływ powstających odpadów na środowisko poprzez ich segregację, magazynowanie w oznaczonych miejscach i przekazywanie uprawnionym odbiorcom mającym stosowne zezwolenia. Opakowania z tworzyw sztucznych oraz z papieru i tektury trafiają na prasę hydrauliczną, a następnie, w formie sprasowanej, przekazywane są firmie zajmującej się odzyskiem odpadów. Tam poddane zostają procesowi recyklingu.


Akcjonariusze Polwaksu za emisją

– Spółka potrzebuje dokapitalizowania, a przyjęta dziś zdecydowaną większością głosów uchwała o emisji akcji jest najwłaściwszym na to sposobem. Proszę zwrócić uwagę: decyzja, którą podjęli najwięksi akcjonariusze, to najlepszy dowód na brak wątpliwości, że Polwax, aby zapewnić sobie rozwój i przyszłość, musi zakończyć inwestycję i oddać do użytku budowaną w Czechowicach-Dziedzicach instalację odolejania gaczy parafinowych – skomentował Leszek Stokłosa, prezes Polwaksu.Polwax na drodze rozwoju

Polwax konsekwentnie realizuje strategiczne cele spółki, takie jak rozwój działalności badawczo-rozwojowej oraz rozbudowa portfolio produktowego. Równolegle prowadzone są działania związane z głównym celem strategicznym, którym jest budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego.


Badania i rozwój w Polwax S.A.

  rzeczo.pl wydanie on-line 10.02.2017 r. Spółka Polwax zakończyła pierwszy rok realizacji projektu „Nowe opakowania z wykorzystaniem…