Wazelina techniczna - wysokotopliwa


Powrót do listy produktów

Produkt stosowany głównie do zabezpieczania powierzchni metali przed korozją, jak również jako składnik smarów specjalistycznych. W warunkach normalnych jest ciałem stałym o naftowym zapachu i barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej. Krzepnie przy temp. min. 54°C. Pakowany jest w podgrzewane zbiorniki (stan ciekły) lub puszki metalowe o pojemności 5 i 20 l, drumsy o pojemności 200 l oraz pojemniki plastikowe o pojemności 10 l (stan stały).

Nie używać w pobliżu otwartego ognia i narzędzi iskrzących oraz źle wentylowanych pomieszczeniach.

Magazynować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych. W stanie ciekłym — w szczelnie zamkniętych, podgrzewanych do 70-80°C, zbiornikach. W stanie stałym — w opakowaniach zamkniętych, chroniących produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Okres przechowywania (tzw. Shelf Life) wynosi 5 lat.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Wosków Emulsji parafinowych

Roman Skóbel
tel.: +48 509 713 447
roman.skobel@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów