MARWAX


Powrót do listy produktów

Niewykazujący właściwości uczulających preparat wykorzystywany do zabezpieczania powierzchni metalowych przed korozją oraz przy produkcji środków smarowych. Zastyga w temperaturze otoczenia. Jako ciało stałe ma barwę od żółtej do brązowej i naftowy zapach. Krzepnie w temp. min. 65°C. Preparat dostępny jest w stanie ciekłym (ogrzewane zbiorniki) lub stałym (kartony ok. 20 kg lub w postaci tafli w kartonach 24 kg, tafli na paletach 1000 kg).

Prace z użyciem produktu wykonywać bez użycia iskrzących narzędzi, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Sposób przechowywania: w stanie ciekłym — szczelnie zamknięte zbiorniki z możliwością podgrzania do 80-85°C; w stanie stałym — zamknięte opakowania, zabezpieczone przed  bezpośrednim działaniem słońca, chroniące produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Magazyny powinny mieć sprawnie działający system wentylacyjny. Składować przez maksymalnie 5 lat.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Wosków Emulsji parafinowych

Roman Skóbel
tel.: +48 509 713 447
roman.skobel@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów